Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012

Kazalo

2651. Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 6944.

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 40/12 – ZUJF), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD in 41/12) se v Prilogi 1 za vrstico:
»
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
|T090013  |ADMINISTRATOR VI         | 50 |  1.539,34|
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
                                «
dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
|T100001  |FUNKCIONAR - NAPOTEN V TUJINO I  | 160 |  3.545,16|
|     |(FUNKCIJA V RS MIRUJE)      |   |      |
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
|T100002  |FUNKCIONAR - NAPOTEN V TUJINO II | 150 |  3.451,86|
|     |(FUNKCIJA V RS MIRUJE)      |   |      |
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
|T100003  |FUNKCIONAR - NAPOTEN V TUJINO III | 140 |  3.265,27|
|     |(FUNKCIJA V RS MIRUJE)      |   |      |
+----------+----------------------------------+-----+-----------+
                                «.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-28/2012
Ljubljana, dne 30. avgusta 2012
EVA 2012-2030-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik