Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2012 z dne 23. 7. 2012

Kazalo

2373. Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani, stran 5747.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS, št. 86/09, ZUPJS; Uradni list RS, št. 62/10, Odločba US št. U-I-156/08-16, Uradni list RS, št. 34/11, ZUPJS-A; Uradni list RS, št. 40/11, ZViS-H; Uradni list RS, št. 78/11) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 24. 4. 2012 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 10. 5. 2012 sprejela
D O P O L N I T E V S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se v 13. členu
pri članici Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo doda študijsko področje
»(44) fizikalne in kemijske vede«,
pri članici Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti se doda študijsko področje
»(85) varstvo okolja«.
2. člen
(Končna določba)
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014/12
Ljubljana, dne 24. aprila 2012 in 10. maja 2012
prof. dr. Dušan Mramor l.r.
predsednik Upravnega odbora
 
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik l.r.
rektor

AAA Zlata odličnost