Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012

Kazalo

2297. Pravilnik o spremembah Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi, stran 5593.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi
1. člen
V Pravilniku o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (Uradni list RS, št. 17/09) se v 3. členu 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. »harmonizirani standard« pomeni tehnično specifikacijo, ki jo je sprejel priznani organ za standardizacijo z mandatom Komisije po postopkih, ki jih določa Direktiva 98/34/ES s ciljem vzpostavitve evropske zahteve, skladnost s katero pa ni obvezna.«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavi na svojih spletnih straneh seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti radijske opreme in telekomunikacijske terminalne opreme z zahtevami, ki jih določa ta pravilnik (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).«.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda »minister« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za trg (v nadaljnjem besedilu: minister)«.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (Uradni list RS, št. 1/11).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-128/2012
Ljubljana, dne 4. julija 2012
EVA 2012-2130-0038
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti