Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 5529.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 15. seji dne 3. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 75/97, 18/98, 101/07, 98/08 in 54/10, neuradno prečiščeno besedilo št. 1) se v prvi alineji drugega odstavka za vejico doda besedilo »z oddelki na lokaciji Vrtca Zarja, Enota vrtca Čira čara, Škapinova ulica 6a,«.
Prva alineja tretjega odstavka se spremeni tako, da glasi: »– Enota vrtca Živ žav, Zagajškova ulica 8 z oddelkom na lokaciji IV. osnovne šole Celje, Dečkova cesta 60,«.
V drugi alineji tretjega odstavka se za besedilom: »Škapinova ulica 6a,«, doda novo besedilo: »z oddelkom na lokaciji Osnovne šole Frana Roša Celje, Cesta na Dobrovo 114,«.
V četrti alineji tretjega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki glasi:
»– Enota vrtca Mehurček, Cesta v Lokrovec 30.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-16/2012
Celje, dne 3. julija 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Mestne občine Celje
Darja Turk l.r.