Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2225. Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov, stran 5464.

Na podlagi petega odstavka 98. člena ter za izvrševanje 98. in 101. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov
1. člen
Ta pravilnik določa:
– obrazec potnega lista za tujca, obrazec vloge za izdajo potnega lista za tujca in obrazec vloge za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca;
– postopek in način izdelave ter izdaje potnega lista za tujca, vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca in posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 113. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr., v nadaljnjem besedilu: zakon), ki jih uporablja izvajalec iz 104. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: izvajalec);
– ceno obrazca potnega lista za tujca;
– način predložitve, hranjenja in uporabe fotografije v digitalni obliki;
– način zajemanja prstnih odtisov;
– postopek naznanitve, pogrešitve potnega lista za tujca.
2. člen
Obrazec potnega lista za tujca ustreza mednarodnim standardom, določenim z:
– Uredbo Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L št. 385 z dne 29. 12. 2004, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 444/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L št. 142 z dne 6. 6. 2009, str. 1);
– Odločbo Komisije z dne 28/II/2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (št. K (2005) 409, končni z dne 28. 2. 2005);
– Odločbo Komisije z dne 28/VI/2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajajo države članice (št. K (2006) 2909, končni z dne 28. 6. 2006);
– Resolucijo predstavnikov vlad držav članic v okviru Sveta z dne 8. junija, ki dopolnjuje resolucije z dne 23. junija 1981, 30. junija 1982, 14. julija 1986 in 10. julija 1995 o uvedbi enotnega potnega lista (UL C št. 245 z dne 2. 10. 2004, str. 1).
3. člen
(1) Vloga za izdajo potnega lista za tujca in vloga za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca se vloži v elektronski ali fizični obliki na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka merijo 101,6 x 225 mm in so izdelani iz brezlesnega 250-gramskega kartona MKV. Prednja stran obrazca je zelene, hrbtna stran pa bele barve.
(3) Obrazci iz prvega odstavka tega člena so sestavljeni iz dveh delov, ločenih med seboj s perforacijo. Prvi del obrazcev meri 101,6 x 164 mm, drugi del pa 101,6 x 61 mm.
(4) Potni list za tujca se izda na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Obrazec iz prejšnjega odstavka je velikosti 88 x 125 mm, z 32 stranmi. Platnice potnega lista za tujca so temno modre barve.
4. člen
(1) Materiali za izdelavo potnega lista za tujca, vgradnja pomnilniškega medija in zapisi na obrazcu potnega lista za tujca ter na pomnilniškem mediju morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju zagotavljajo uporabo potnega lista za tujca za obdobje njegove veljavnosti.
(2) Normalno ravnanje s potnim listom za tujca pomeni, da se potnega lista za tujca ne upogiba, ne izpostavlja ekstremnim temperaturam in vlagi, nevarnim elektromagnetnim valovanjem, agresivnim kemikalijam ter da se ga zaščiti pred mehanskimi poškodbami.
5. člen
(1) Vlagatelj vlogo za izdajo potnega lista za tujca vloži pri upravni enoti (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), vlagatelj, ki je v tujini, pa pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) in jo podpiše pred uradno osebo v prostor na hrbtni strani vloge, ki je namenjen podpisu.
(2) Če vlagatelj ne zna pisati ali se ne more podpisati, uradna oseba na hrbtni strani vloge navede razlog, zakaj se vlagatelj ni podpisal sam, in se podpiše zraven prostora na hrbtni strani vloge, ki je namenjen podpisu vlagatelja.
(3) Zakoniti zastopnik, ki vloži vlogo za izdajo potnega lista za tujca, mlajšega od 18 let, oziroma tujca, ki poslovno ni sposoben, se podpiše v prostor na sprednji strani vloge, ki je namenjen podpisu zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti prisoten tudi tujec, ki se mu izdaja potni list za tujca, starejši od osmih let, ki se podpiše v prostor na hrbtni strani vloge, ki je namenjen podpisu.
(4) Pristojni organ izda vlagatelju potrdilo o sprejemu vloge za izdajo potnega lista za tujca.
6. člen
(1) K vlogi za izdajo potnega lista za tujca mora vlagatelj predložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni fotograf.
(2) Če vlagatelj predloži referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča.
(3) Fotografija v digitalni obliki se lahko iz elektronskega odložišča fotografij za osebne dokumente prevzame tudi, če je bila že uporabljena za izdajo druge javne listine s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, če ni starejša od enega leta in če ustreza pogojem iz 7. člena tega pravilnika. Če ne ustreza pogojem iz 7. člena tega pravilnika ali če je starejša od enega leta, pristojni organ vlagatelju določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo v fizični obliki ali novo referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij.
7. člen
(1) Fotografija mora kazati pravo podobo tujca in ne sme biti retuširana.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje in mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo, in sicer:
– fotografija mora biti poravnana tako, da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi, preko sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem horizontalnem polju;
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora zajemati od 70 odstotkov do največ 80 odstotkov fotografije, kar ustreza višini 32 do 36 mm;
– če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alineje;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
– izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, smer pogleda mora biti naravnost v fotoaparat;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50 odstotki in največ 70 odstotki višine fotografije, od spodnjega roba;
– odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot so vidne poškodbe očesa);
– tujec mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, smejo priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
– na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografirani z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza;
– fotografija ne sme biti poškodovana in ne sme imeti madežev.
(3) Pri otrocih do dopolnjenega desetega leta starosti so dovoljena naslednja odstopanja:
– višina obraza mora zavzemati od 50 do 80 odstotkov fotografije, kar ustreza višini 22 do 36 mm od konice brade do zgornjega temena glave;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40 odstotki in največ 70 odstotki višine fotografije, od spodnjega roba.
(4) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave, določeni v prvi alineji drugega odstavka tega člena, v izrazu obraza in smeri pogleda.
(5) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne vlagatelju in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij.
8. člen
(1) Ob vlogi za izdajo potnega lista za tujca se tujcu, ki je dopolnil starost 12 let, z elektronsko napravo za odvzem prstnih odtisov zajameta ploska prstna odtisa levega in desnega kazalca ustrezne kakovosti za zapis na pomnilniški medij.
(2) Če prstni odtis kazalca katere koli roke ni ustrezne kakovosti, se zajame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen, prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke. Na eni roki se lahko zajame le en prstni odtis.
(3) Uradna oseba v evidenci o potnih listih za tujce označi prst in roko, s katere je bil prstni odtis zajet. Podatek o prstu in roki, s katere je bil prstni odtis zajet, ter podatek o kvaliteti zajetega prstnega odtisa, se hrani v evidenci o potnih listih za tujce.
(4) Če zajem prstnih odtisov ali prstnega odtisa ob vložitvi vloge ni mogoč iz zdravstvenih razlogov začasne narave, ki so lahko ozdravljeni (kot npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi, ipd.) ali iz zdravstvenih razlogov trajne narave, ki jih ni mogoče ozdraviti (kot npr. oseba brez prstov na roki ali brez roke) se to označi v evidenci o potnih listih za tujce, tujcu pa se izda potni list za tujca zgolj z enim prstnim odtisom ali potni list za tujca brez biometrije prstnih odtisov.
(5) Uradna oseba lahko v primeru dvoma o obstoju zdravstvenih razlogov iz prejšnjega odstavka od tujca zahteva zdravniško potrdilo o zdravstvenih razlogih za nezmožnost zajema prstnih odtisov.
9. člen
(1) K vlogi za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca vlagatelj predloži potni list za tujca, v katerega je mogoče vpisati spremembo stalnega prebivališča.
(2) Vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca izvede izvajalec tako, da na tretjo stran potnega lista za tujca nalepi nalepko z naslovom novega stalnega prebivališča tujca. Podatek o prejšnjem stalnem prebivališču izvajalec uniči z napisom »Uničeno – Annule«.
10. člen
(1) Uradna oseba pristojnega organa mora preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo potnega lista za tujca ter ugotoviti istovetnost osebe, ki se ji izdaja potni list za tujca, in s posebno programsko opremo zajeti fotografijo, prstna odtisa ali prstni odtis in podpis.
(2) Če zajem fotografije in podpisa pri pristojnem organu ni mogoč, fotografijo in podpis iz vloge za izdajo potnega lista za tujca zajame izvajalec.
11. člen
(1) Medsebojna razmerja med izvajalcem ter Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zunanje zadeve se urejajo s pogodbo.
(2) Prenos potnih listov za tujca, vlog za njihovo izdajo in vlog za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca med pristojnim organom in izvajalcem poteka v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
12. člen
(1) Izvajalec prevzame vse osebne podatke, potrebne za izdelavo potnega lista za tujca, iz računalniške evidence vlog, ki se vodi na podlagi 113. člena zakona.
(2) Po izdelavi potnega lista za tujca vpiše pristojna oseba izvajalca datum izdelave in serijsko številko potnega lista za tujca v evidenco o potnih listih za tujca. Izvajalec v evidenco izdanih potnih listov za tujca vpiše tudi datum spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca.
(3) V primeru iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika izvajalec vnese po izdelavi potnega lista za tujca v evidenco izdanih potnih listov za tujca tudi fotografijo in podpis v digitalizirani obliki.
(4) Izvajalec mora vse osebne podatke, potrebne za zapis na obrazec potnega lista za tujca, uničiti v skladu s 104. členom zakona.
13. člen
Delovni procesi personalizacije, kontrola zapisanih podatkov in priprav za prenos potnih listov za tujca morajo biti opravljeni izključno na ozemlju Republike Slovenije, v prostorih izvajalca, ki morajo biti varovani v skladu z zahtevami Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje zadeve.
14. člen
(1) Izdelava potnih listov za tujca se organizira tako, da omogoča pregled nad porabo obrazcev potnih listov za tujca.
(2) Poškodovane obrazce potnih listov za tujca izvajalec zapisniško uniči in zapisnik posreduje Ministrstvu za notranje zadeve.
(3) Pristojni organ vse uničene potne liste za tujca, ki jih ne vrne imetnikom, posreduje v zapisniško uničenje izvajalcu. Izvajalec uniči tudi vse potne liste za tujca, ki mu jih v uničenje posreduje pristojni organ.
15. člen
(1) Vloge, vložene v fizični obliki iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, na katerih so podatki iz 113. člena zakona, se vložijo v kartoteko po letu izdaje potnega lista za tujca oziroma po letu vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list za tujca in po abecednem redu ter se hranijo pri organu, ki je potni list za tujca izdal.
(2) Osebni podatki na vlogah iz prejšnjega odstavka se vodijo in hranijo v skladu s sedmim odstavkom 115. člena zakona.
16. člen
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju: pogrešitev) potnega lista za tujca tujec oziroma njegov zakoniti zastopnik naznani pristojnemu organu, ki pogrešitev evidentira v evidenci o potnih listih za tujca. V evidenci o potnih listih za tujca pristojni organ evidentira tudi okoliščine pogrešitve. Če tujec potni list za tujca najde, je ponovno aktiviranje najdenega potnega lista za tujca mogoče samo do konca poslovnega časa tistega dne, ko je bil potni list za tujca evidentiran kot pogrešan.
(2) Dolžno skrbnost pri ravnanju s potnim listom za tujca ugotavlja pristojni organ na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih ob naznanitvi pogrešitve potnega lista za tujca navede tujec oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pogrešitev potnega lista za tujca v okoliščinah, na katere tujec ni mogel vplivati, oziroma v okoliščinah, ki jih tujec kljub svojemu skrbnemu ravnanju ni mogel preprečiti, se obravnava kot ravnanje z dolžno skrbnostjo. Pogrešitev potnega lista za tujca zaradi malomarnega ravnanja se obravnava kot opustitev dolžne skrbnosti.
(3) Podatki o potnem listu za tujca, ki je bil naznanjen kot pogrešan, so javno dostopni na enotnem državnem portalu e-uprava.
17. člen
(1) Tujec oziroma njegov zakoniti zastopnik je ob vročitvi potnega lista za tujca dolžan preveriti pravilnost zapisa osebnih podatkov na potnem listu za tujca.
(2) Če tujec oziroma njegov zakoniti zastopnik ugotovi napako na izdanem potnem listu za tujca, ki je posledica zapisa neustreznih podatkov ali drugo nepravilnost, ki je lahko posledica izdelave potnega lista za tujca ali napake v materialu, o tem opozori pristojni organ.
(3) Pristojni organ ugotavlja upravičenost do reklamacije potnega lista za tujca. Če zaradi zahtevnosti ugotavljanja napake nastale pri izdelavi potnega lista za tujca ali napake na materialu pristojni organ upravičenosti do reklamacije ne more oceniti sam, lahko to stori izvajalec.
(4) V primeru upravičene reklamacije stroški izdelave novega potnega lista za tujca (tiskovina) bremenijo pristojni organ, če je napaka posledica zapisa neustreznih podatkov. Če je napaka posledica napake, nastale pri izdelavi potnega lista za tujca, ali posledica napake v materialu, stroški izdelave potnega lista za tujca bremenijo izvajalca.
18. člen
Cena obrazca potnega lista za tujca je enaka ceni obrazca potnega lista z 32 stranmi, ki je določena s predpisom, ki ureja določitev cen obrazcev potnih listin.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o obrazcu potnega lista za tujca (Uradni list RS, št. 90/06, 48/09 in 50/11 – ZTuj-2).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2122-10/2012 (135-01)
Ljubljana, dne 4. julija 2012
EVA 2012-1711-0010
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
 
Karl Viktor Erjavec l.r.
Minister
za zunanje zadeve