Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2288. Spremembe Tarife o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, stran 5586.

Na podlagi 40. člena in tretjega odstavka 41. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v soglasju z Vlado Republike Slovenije (št. 42600-3/2012/7 z dne 12. 7. 2012) sprejema
S P R E M E M B E T A R I F E
o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
1. člen
V Tarifi o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (Uradni list RS, št. 104/09) se v delu »TARIFA NADOMESTIL« spremeni:
točka 1.1 tako, da se glasi:
»1.1 za postopek, v katerem je izdana odredba o odpravi kršitev (prva alinea 80. člena in 81. člen ZRev-2), od 80 do 320 točk za izrek odprave posamezne kršitve, odvisno od zahtevnosti zadeve;«
točka 1.2 tako, da se glasi:
»1.2 za postopek v katerem se v odredbi o odpravi kršitev naloži revizijski družbi dodaten ukrep (druga alineja 80. člena in 83. člena ZRev-2), od 100 do 200 točk za naložitev posameznega dodatnega ukrepa, odvisno od zahtevnosti zadeve;«
v točki 1.3 se številka »25« nadomesti s številko »30«,
v točki 1.4 se številka »300« nadomesti s številko »400«,
v točki 1.5 se številka »300« nadomesti s številko »400«,
točka 2.1 tako, da se glasi:
»2.1 za postopek, v katerem je izdana odredba o odpravi kršitev (prva alinea prvega odstavka 53. člena člen ZRev-2), 60 točk za izrek odprave posamezne kršitve;«
točka 2.2 tako, da se glasi:
»2.2 za postopek v katerem se izda odločba, s katero se ugotovi odpravo kršitve, ugotovljene z odredbo o odpravi kršitev (drugi odstavek 53. člena v povezavi z drugim odstavkom 82. člena ZRev-2 in drugi odstavek 137. člena ZRev-2), 20 točk za vsako ugotovitev odprave kršitve;«
v točki 2.3 se številka »200« nadomesti s številko »320«,
v točki 2.4 se številka »250« nadomesti s številko »450«,
v točki 2.5 se številka »250« nadomesti s številko »450«,
točka 3.2 tako, da se glasi:
»3.2 za postopek, v katerem se izda odločba, s katero se ugotovi odpravo kršitve, ugotovljene z odredbo o odpravi kršitev (drugi odstavek 137. člena v povezavi z drugim odstavkom 82. člena ZRev-2), 20 točk za vsako ugotovitev odprave kršitve;«
v točki 3.3 se številka »200« nadomesti s številko »320«,
v točki 3.4 se številka »250« nadomesti s številko »450«,
v točki 3.5 se številka »250« nadomesti s številko »450«.
2. člen
Te spremembe tarife začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10.00-18/2012
Ljubljana, dne 18. junija 2012
EVA 2011-1611-0180
mag. Mojca Majič l.r.
Predsednica strokovnega sveta
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem