Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2012 z dne 6. 7. 2012

Kazalo

2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica, stran 5349.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 14. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB) se v 12. členu besedna zveza »tri Zlate plakete Občine Sevnica« nadomesti z besedno zvezo »dve Zlati plaketi Občine Sevnica.«
2. člen
V 14. členu se besedna zveza »pet Srebrnih plaket Občine Sevnica« nadomesti z besedno zvezo »tri Srebrne plakete Občine Sevnica.«
3. člen
20. člen se spremeni, tako da glasi:
»Priznanje istega ranga se lahko podeli istemu dobitniku po preteku najmanj 20 let.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2012
Sevnica, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.