Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2115. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, stran 5253.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice
1. člen
V Uredbi o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Uradni list RS, št. 8/11) se v prvem odstavku 4. člena v:
– prvi alineji črta besedilo »911/11, 911/12,«,
– drugi alineji črta besedilo »120/10,«,
– tretji alineji črta besedilo »867/2, 867/3, 878/1«, besedilo »879/3,« in besedilo »881, 882,«.
V drugem odstavku se v:
– prvi alineji črta besedilo »910/3, 911/1, 911/2,«, besedilo »911/4, 911/10,«, besedilo »1181/1, 1181/7, 1181/8, 1181/9,«, besedilo »1192/1,«, besedilo »1264/2,«, besedilo »1307/2,« in besedilo »1664/4,«,
– drugi alineji črta besedilo »105/4,«, besedilo »109/3,«, besedilo »112/1,«, besedilo »120/11, 120/12, 124/26, 131/1, 132/1, 137/3, 153/7, 153/18,«, besedilo »1210, 1215, 1216/1, 1218/2, 1222/1, 1222/2, 1223/1,« in
– tretji alineji črta besedilo »730/1, 730/4, 730/5, 730/7, 730/8,«, besedilo »860/3,«, besedilo »864/4, 864/7, 864/8,«, besedilo »866/1, 867/1,«, besedilo »877/4,« in besedilo »1023,«.
2. člen
Pred besedilom 5. člena se doda oznaka »(1)« in se črta druga alineja.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na zavarovanem območju mogoče zgraditi priključke na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo in izboljšati komunalno in drugo infrastrukturo ter opraviti rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov ter bivanje in delo prebivalcev na zavarovanem območju.«.
3. člen
V 7. členu se besedilo »Direktoratu za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za prostor,«.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-15/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-2430-0099
Vlada Republike Slovenije
Karl Erjavec l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti