Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012

Kazalo

2102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci, stran 5208.

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) ter 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 6. izredni seji dne 20. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci
1. člen
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) sprejmejo spremembe in dopolnitve Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci (v nadaljnjem besedilu: spremembe SPRO Odranci).
(2) Spremembe SPRO Odranci so usklajene z mnenji nosilcev urejanja prostora oziroma s predpisi z njihovih delovnih področij, kar je na podlagi 51.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, sprem. 108/09) ugotovil minister za infrastrukturo in prostor v svojem Sklepu št. 35016-1/2011/37 z dne 14. 6. 2012.
2. člen
V Odloku o strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci (Uradni list RS, št. 124/07) se dopolni 20. člen, in sicer:
a) V petem odstavku se na koncu besedila doda: »Območje občine je v območju 6. stopnje potresne varnosti oziroma v območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, to je 0.100 [g], kar je treba upoštevati pri gradnji zahtevnejših objektov in pri izvedbi ostalih posegov«.
b) Doda nova točka (6), ki se glasi:
»Za potrebe v primeru množičnih nesreč in vojne ima občina definirano zemljišče za ruševine v obrtno-industrijski coni v naselju Odranci. Posebnih območij za množične pokope občina ne definira, saj krajevno pokopališče zagotavlja dovolj prostora v primeru potrebe po množičnih pokopih. Tudi območij za pokop kadavrov v občini ni, v primeru večjega pomora živali se določi zbirno mesto v gospodarski coni v naselju Odranci, od koder se jih odvaža na farmo Nemščak (oddaljenost cca 8 km). Prostori za zbiranje ljudi in namestitev v primeru nesreče so v Osnovni šoli v Odrancih«.
c) Doda se nova točka (7), ki se glasi:
»V Občini Odranci ne obstaja nevarnost visoke podtalnice.«
3. člen
Dopolnijo se grafični prikazi SPRO Odranci, in sicer se doda karta z naslovom:
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 80-6IZ/2012
Odranci, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.