Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

2001. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa, stran 4895.

Na podlagi določb 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 6. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11), ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 15. redni seji dne 7. junija 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa
1. člen
V 19. členu se tretji odstavek nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»(3) Dovolilnico iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju za pešce in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na prosilca.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0007/2009
Škofja Loka, dne 7. junija 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost