Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1854. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija, stran 4540.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 13. seji dne 30. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
1. člen
V Odloku o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 103/11) se peti odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter rib na premičnih stojnicah poteka ob delavnikih od 8. do 16. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure, in sicer:
– v Idriji: na Trgu sv. Ahacija, razen na sejemske dni, ko prodaja navedenega blaga lahko poteka tudi na mestnem trgu,
– v Spodnji Idriji: na glavnem trgu, razen na sejemske dni.«
Doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Prodaja sadik, cvetja, okrasnih rastlin, grmovnic in sveč na premičnih stojnicah poteka ob delavnikih od 8. do 16. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure ter na sejemske dni, in sicer:
– v Idriji: na Trgu Svetega Ahacija,
– v Spodnji Idriji: na Glavnem trgu.«
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2011
Idrija, dne 30. maja 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost