Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1702. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), stran 4256.

Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S š t. 5
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
1. člen
(1) V Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12) se v petem odstavku 50. člena besedilo »za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5% tako, da se v prvem letu do tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednost tretje četrtine odprave nesorazmerja v osnovni plači javnega uslužbenca, in v drugem letu pa še za vrednost četrte četrtine odprave nesorazmerja.« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.«.
(2) Šesti odstavek se črta.
2. člen
Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 1. 1. 2014 ne uskladi.
3. člen
(regres za letni dopust za leto 2013)
Regres za letni dopust se izplača v višini, kot je določena v Zakonu za uravnoteženje javnih financ.
4. člen
Pred koncem leta 2013 se, v skladu s 5. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, izvedejo obvezna pogajanja o možnosti uskladitve vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice v smislu omilitve posledic spremembe osnovnih plač v skladu s prvo alinejo prve točke Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 z dne 10. 5. 2012 in o odpravi nepravilnosti v plačnem sistemu, kot so opredeljene v Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009 in Dogovoru o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009–november 2011 z dne 28. 10. 2009.
5. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.
Št. 0100-132/2012/1
Ljubljana, dne 18. maja 2012
EVA 2012-2030-0025
Vlada Republike
Slovenije:
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje in javno upravo
 
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
 
Reprezentativni
sindikati javnega
sektorja:
 
SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE
SLOVENIJE
Jelka Velički l.r.
 
SINDIKAT
VETERINARJEV
SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V
VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN
RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT
KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT
LOVENIJE
Radivoj Uroševič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA
VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT
ZDRAVNIKOV IN
ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V
ZDRAVSTVENI NEGI
SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA
SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA
GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT
DELAVCEV LJUBLJANSKE
UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic
NI PODPISAL
 
SINDIKAT KULTURNIH
IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač
NI PODPISAL
 
SIFARM – SINDIKAT
FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Dragana Žitnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA
SKRBSTVA SLOVENIJE
Darinka Avguštiner l.r.
 
SIDIKATI V ZDRAVSTVU
SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS – SINDIKAT
VLADNE AGENCIJE
SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH
DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV
RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA
SLOVENIJE
Stanislav Košir l.r.
 
SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA
ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV
PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik
NI PODPISAL
 
SINDIKAT CENTROV ZA
SOCIALNO DELO –
SINCE 07 – KSS
PERGAM
Perica Radonjič l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV
SLOVENIJE PERGAM
Gregor Novak l.r.
 
SINDIKAT KAPITANIJE
SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
 
DENS – SINDIKAT
ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
 
SINDIR – SINDIKAT
DIREKTORJEV IN
RAVNATELJEV
SLOVENIJE
Anton Obreht l.r.
 
SORS – SINDIKAT
OBČINSKIH REDARJEV
SLOVENIJE
Sonja Kramar l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH
USLUŽBENCEV
SLOVENIJE
Marko Belavič
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 24. 5. 2012 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-26 o tem, da je Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za jevni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/6.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti