Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1654. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011, stran 4133.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 58/10/1847, 107/10, 110/11) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. redni seji 26. aprila 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2011 v višini 97.045,00 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2012.
4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-1/2011
Novo mesto, dne 26. aprila 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost