Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran 2816.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/2011), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1¸ 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD, 66/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 11. redni seji dne 18. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki se doda nov člen, in sicer 21A, ki se glasi:
»Na območju večjih trgovskih centrov (velikost neto tlorisne površine objekta minimalno 250 m2) mora lastnik objekta in površin, ki pripadajo območju, zagotoviti prostor za zbiralnico ločenih frakcij (ekološki otok). Lokacija zbiralnice mora biti dostopna vsem uporabnikom storitev zbiranja, prevzemanja, razvrščanja in predelave komunalnih odpadkov. Prav tako mora biti lokacija zbiralnice usklajena in dostopna izvajalcu obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3543/005/2012
Ig, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti