Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1279. Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču pri Občini Sevnica, stran 2627.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 109/10), 5., 6. in 7. člena Odloka o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/99 in 77/09) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
O D R E D B O
o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču pri Občini Sevnica
1. člen
(1) S to odredbo se za območje kratkotrajnega parkiranja določi javno parkirišče na delu zemljišča s parc. št. 29/1, 29/2 in 1520/13, vse k. o. Sevnica, pri Občini Sevnica.
(2) Upravljavec parkirišča je Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica.
2. člen
(1) Parkiranje na območju je omejeno na največ eno uro.
(2) Parkirni prostori na katerih velja omejitev so označeni s talnimi označbami modre barve in s prometno signalizacijo na dostopu na parkirišče.
3. člen
Omejitev velja od 7. do 17. ure. Ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih omejitve parkiranja ni.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvajati se začne po izvedbi potrebnih tehničnih ukrepov.
Št. 371-0049/2011
Sevnica, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost