Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1278. Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem parkirišču na Trgu svobode v Sevnici (nad HTC), stran 2626.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 109/10), 5., 6. in 7. člena Odloka o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/99 in 77/09) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
O D R E D B O
o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnem parkirišču na Trgu svobode v Sevnici (nad HTC)
1. člen
(1) S to odredbo se za cono parkiranja proti plačilu parkirnine določi javno parkirišče na delu zemljišča s parc. št. 493/8 in 493/20, obe k. o. Sevnica.
(2) Upravljavec parkirišča je Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica.
2. člen
Parkirni prostori na katerih velja obveznost plačila parkirnine so označeni s talnimi označbami modre barve in s prometno signalizacijo na dostopih na parkirišče.
3. člen
(1) Parkiranje je dovoljeno v obsegu za katerega je plačana parkirnina.
(2) Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik parkirišča.
4. člen
(1) Začetek in dovoljeni čas parkiranja je razviden iz parkirnega listka, ki se dobi na parkirni napravi, za katero skrbi upravljavec parkirišča.
(2) Uporabnik parkirišča mora plačati parkirnino za ves čas parkiranja in namestiti veljavni parkirni listek na vidnem mestu tako, da je čitljiv iz zunanje strani vozila ter vozilo, pred iztekom časa za katerega je bila plačana parkirnina, odstraniti iz parkirišča.
5. člen
(1) Prva ura parkiranja je brezplačna.
(2) Parkirnina se plačuje za vsako začeto uro parkiranja nad časom brezplačnega parkiranja in znaša 0,5 evra.
(3) Parkirnina se plačuje od 6. do 16. ure.
(4) Ob nedeljah, državnih praznikih in v terminih za katere je izdana posebna odločba Občine Sevnica (prireditve) se parkirnina ne plačuje.
(5) Parkirnina se plačuje na parkirni napravi.
6. člen
Parkirnine so prihodek proračuna Občine Sevnica.
7. člen
Za začasno parkiranje interventnih vozil se parkirnina ne plačuje.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvajati se začne po izvedbi potrebnih tehničnih ukrepov.
Št. 371-0049/2011
Sevnica, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost