Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1275. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica, stran 2626.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 11. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica
1. člen
V 9. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 16/04) se v prvem odstavku pri četrti alineji briše besedilo »v katerem je organiziran režijski obrat stavbnih zemljišč,«.
2. člen
V 24. členu se briše besedilo »in znotraj njega režijski obrat stavbnih zemljišč« ter se beseda »opravljata« nadomesti z besedo »opravlja«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2012
Sevnica, dne 11. aprila 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.