Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1258. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica, stran 2595.

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 7/07 – Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/11, 20/11 in 100/11 Odl. US), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 14. seji dne 27. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 41/07) se spremeni prvi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Župan ob objavi razpisa s sklepom imenuje tričlansko komisijo za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog.
Spremeni se drugi odstavek, ki se glasi:
»Naloge komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog;
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in vlagateljev;
– ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili iz tega pravilnika;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava predloga razdelitve sredstev.«
2. člen
V 12. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vse prireditve, ki so sofinancirane preko javnega razpisa s strani občine, morajo biti objavljene v občinskem mesečnemu napovedniku dogodkov. V pogodbi o sofinanciranju se natančno določi način in pogoje objave dogodkov.«
3. člen
V petem odstavku 21. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:
+-------------------------------------------------------+-------+
|PROJEKTI – PRIREDITVE                 |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|1. Dejavnost                      |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|glasbena                        |   20|
+-------------------------------------------------------+-------+
|gledališka                       |   25|
+-------------------------------------------------------+-------+
|plesno-folklorna                    |   20|
+-------------------------------------------------------+-------+
|likovna, fotografska, filmska             |   10|
+-------------------------------------------------------+-------+
|tehnična kultura                    |   20|
+-------------------------------------------------------+-------+
|literarna                       |   10|
+-------------------------------------------------------+-------+
|2. Število sodelujočih                 |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|do 10 sodelujočih                   |   5|
+-------------------------------------------------------+-------+
|do 20 sodelujočih                   |   10|
+-------------------------------------------------------+-------+
|do 30 sodelujočih                   |   15|
+-------------------------------------------------------+-------+
|nad 30 sodelujočih                   |   20|
+-------------------------------------------------------+-------+
|3. Način organiziranja projekta            |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|projekt v celoti organizira prijavljeno društvo    |   40|
+-------------------------------------------------------+-------+
|projekt je organiziran v sodelovanju z drugimi društvi,|   20|
|ki sodelujejo pri razpisu               |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|projekt društva, ki le sodeluje v akciji, ki jo    |   10|
|organizira drugo društvo ali drug prireditelj     |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2012
Miren, dne 27. marca 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost