Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, stran 2131.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 45I/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/02 in 41/07), so ustanovitelji Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče:
1. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na seji mestnega sveta dne 29. 6. 2010
2. Regionalna gospodarska zbornica Celje, Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje, na seji dne 14. 6. 2010
3. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, na seji mestnega sveta dne 21. 12. 2010
4. Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli, na seji občinskega sveta dne 5. 8. 2010
5. Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, na seji občinskega sveta dne 8. 7. 2010
6. Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na seji občinskega sveta dne 14. 7. 2010
7. Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, na seji občinskega sveta dne 23. 6. 2011
8. Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na seji občinskega sveta dne 14. 7. 2010
9. Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno, na seji občinskega sveta dne 10. 3. 2011
10. Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, na seji občinskega sveta, dne 6. 7. 2011
11. Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, na seji občinskega sveta dne 11. 10. 2011
12. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, na seji občinskega sveta dne 30. 6. 2010
13. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, na seji občinskega sveta dne 9. 9. 2010
14. Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, na seji občinskega sveta dne 22. 7. 2010
15. Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, na seji občinskega sveta dne 20. 7. 2010
16. Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki, na seji občinskega sveta dne 28. 6. 2010
17. Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, na seji občinskega sveta dne 27. 12. 2010
18. Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, na seji občinskega sveta dne 4. 8. 2010
19. Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, na seji občinskega sveta dne 7. 7. 2010
20. Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, na seji občinskega sveta dne 10. 9. 2010
21. Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, na seji občinskega sveta dne 29. 7. 2010
22. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 B, 3214 Zreče, na seji občinskega sveta dne 14. 9. 2010
23. Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, na seji občinskega sveta dne 26. 1. 2012
in soustanovitelji Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, ki so naknadno pristopili:
24. Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, na seji občinskega sveta dne 16. 7. 2010
25. Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332, Rečica ob Savinji, na seji občinskega sveta dne 7. 9. 2010
26. Občina Rogatec, Cesta 11, 3252 Rogatec, na seji občinskega sveta dne 31. 8. 2010
27. Občina Podčetrtek, Tržaška cesta 59, 3254 Podčetrtek, na seji občinskega sveta dne 26. 8. 2010
28. Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Rudarska c. 6a, 3320 Velenje, na seji upravnega odbora dne 27. 9. 2010
29. Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava, na seji občinskega sveta dne 29. 7. 2010
30. Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, na seji občinskega sveta 9. 2. 2011
31. Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, na seji občinskega sveta dne 5. 10. 2010
32. Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško, Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško, na seji upravnega odbora dne 6. 12. 2011
33. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje, na seji upravnega odbora dne 14. 6. 2010
34. Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Levstikova ulica 2, 3310 Žalec, na seji upravnega odbora dne 14. 6. 2010
35. Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje, Stari trg 2, 3320 Velenje, na seji upravnega odbora dne 14. 11. 2011
36. Območna obrtno-podjetniška zbornica Mozirje, Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje, na seji upravnega odbora dne 27. 10. 2011
37. Območna obrtno-podjetniška zbornica Šentjur, Ulica Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur, na seji upravnega odbora dne 8. 11. 2011 sprejele
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/02) tako da se glasi:
»Ustanovitelji zavoda so:
1. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
2. Regionalna gospodarska zbornica Celje, Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje,
3. Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
4. Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli,
5. Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini,
6. Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,
7. Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
8. Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
9. Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno,
10. Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
11. Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
12. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina,
13. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
14. Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
15. Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
16. Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki,
17. Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
18. Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore,
19. Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor,
20. Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje,
21. Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik,
22. Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 B, 3214 Zreče,
23. Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
Soustanovitelji Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, ki so naknadno pristopili, pa so:
24. Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
25. Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332, Rečica ob Savinji,
26. Občina Rogatec, Cesta 11, 3252 Rogatec,
27. Občina Podčetrtek, Tržaška cesta 59, 3254 Podčetrtek,
28. Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Rudarska c. 6a, 3320 Velenje,
29. Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava,
30. Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
31. Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela,
32. Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško, Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško,
33. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje,
34. Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Levstikova ulica 2, 3310 Žalec,
35. Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje, Stari trg 2, 3320 Velenje,
36. Območna obrtno-podjetniška zbornica Mozirje, Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje,
37. Območna obrtno-podjetniška zbornica Šentjur, Ulica Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur.«
2. člen
Spremeni se 3. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/02) tako, da se glasi:
»Ime zavoda je: Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče.
Skrajšano ime zavoda je: JZ Regijsko študijsko središče.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika, ki bosta določena s statutom. S statutom bo določena tudi štampiljka zavoda.
Sedež zavoda: Mariborska cesta 7, Celje.
Zavod lahko spremeni ime in sedež v soglasju z ustanovitelji.«
3. člen
Spremeni se 7. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/02) tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda. Člane sveta zavoda imenujejo:
– 7 članov imenujejo ustanoviteljice, in sicer: Mestna občina Celje 3 člane, Mestna občina Velenje 2 člana in ostale občine 2 člana,
– 2 člana imenujejo ustanoviteljice – gospodarske in obrtne zbornice,
– 1 člana imenuje Vlada Republike Slovenije v imenu Republike Slovenije,
– 3 člane imenujejo višje in visokošolski zavodi v regiji,
– 1 člana imenujejo delavci, zaposleni v zavodu.
Predsednika sveta imenuje izmed svojih članov svet zavoda.
Mandat sveta zavoda traja štiri leta.
Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta in letnega programa dejavnosti, ki se sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.
Podrobnejše določbe o volitvah sveta zavoda ter njegovi organizaciji in delovanju določa statut.«
4. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo ustanovitelji in soustanovitelji. Veljati in uporabljati se začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za katero poskrbi Mestna občina Celje. Odlok objavi po prejemu obvestil ustanoviteljev in soustanoviteljev o sprejemu.
Št. 603-5/2010
Celje, dne 23. marca 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
 
Regionalna gospodarska zbornica Celje
Drago Polak l.r.
 
Župan
Mestne občine Velenje
Bojan Kontič l.r.
 
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.
 
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.
 
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
 
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
 
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
 
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.
 
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.
 
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
 
Župan
Občine Rogaška Slatina
Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
 
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l.r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l.r.
 
Župan
Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek l.r.
 
Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih l.r.
 
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.
 
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
 
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
 
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
 
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.
 
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
 
Župan
Občine Nazarje
Ivan Purnat l.r.
 
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
 
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
Franci Kotnik l.r.
 
Župan
Občine Solčava
Alojz Lipnik l.r.
 
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.
 
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško
Franc Medvešek l.r.
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Miran Gracer l.r.
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Žalec
Danilo Basle l.r.
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje
Branko Meh l.r.
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Mozirje
Janez Kaker l.r.
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Šentjur
Zdenko Horvat l.r.