Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

950. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig, stran 2048.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD, 66/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08) je Občinski svet Občine Ig na 10. redni seji dne 7. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig se 3. člen spremeni in se glasi:
»Občina Ig lahko zagotavlja izvajanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju Občine Ig z režijskim obratom ali s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javnonaročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je dovoljeno opravljati ločeno kot gospodarsko javno službo odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in gospodarsko javno službo čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3541/001/2012
Ig, dne 7. marca 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti