Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

994. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012, stran 2112.

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 28. 2. 2012 sprejel
L E T N I N A Č R T
ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
1. člen
S tem aktom se določi Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012.
2. člen
Premično premoženje namenjeno za nakup v letu 2012 je določeno v prilogi »LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2012«, in sicer za:
– pridobivanje 1.373.425,00 EUR.
3. člen
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0014/2012
Žalec, dne 28. februarja 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.