Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

861. Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju, stran 1853.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-125/2011-31/429, z dne 10. 2. 2012, družba PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografska območja občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju na katerih dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Plinarna Maribor d.o.o..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+----------------------------------------------+----------------+
|   Tarifna postavka za izvajanje meritev  |   [EUR]   |
|                       +-------+--------+
|                       | brez | z DDV |
|                       | DDV |    |
+---------------------------------------+------+-------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev, | V(L) |    |    |
|kadar končni odjemalec ni lastnik   |   |    |    |
|merilne naprave in jo sistemski    |   |    |    |
|operater vzdržuje, umerja in skladno s |   |    |    |
|predpisi izvaja periodične menjave   |   |    |    |
|merilne naprave            |   |    |    |
+---------------------------------------+------+-------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev, | V(U) | 1,4398| 1,7278 |
|kadar sistemski operater ni lastnik  |   |    |    |
|merilne naprave in jo sistemski    |   |    |    |
|operater vzdržuje in umerja      |   |    |    |
+---------------------------------------+------+-------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev, | V(N) |    |    |
|kadar sistemski operater ni lastnik  |   |    |    |
|merilne naprave ter je ne vzdržuje in |   |    |    |
|ne umerja               |   |    |    |
+---------------------------------------+------+-------+--------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju (Uradni list RS, št. 60/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. aprila 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. OM ZP/AG-735/2012
Maribor, dne 9. februarja 2012
EVA 2012-2411-0039
Plinarna Maribor d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Milan Curk l.r.

AAA Zlata odličnost