Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012

Kazalo

822. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor, stran 1789.

Na podlagi 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Strokovni svet na seji 6. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor
1. člen
Pravilnik o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor se spremeni tako, da se drugi odstavek 5. člena glasi:
»Če se v postopku nostrifikacije izkaže, da se program izobraževanja znatneje loči od programa izobraževanja, ki je predviden v Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (odslej Pravilnik o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor), je pogoj za nostrifikacijo tujega spričevala, da prosilec uspešno opravi določene dopolnilne (nostrifikacijske) izpite.
V vsakem primeru se prosilcu naložita dopolnilna izpita iz gospodarskega prava, prava družb in upravljanja podjetij ter civilnega prava in gospodarskih pogodb, razen če je omenjena izpita opravil že v okviru kakšnega drugega izobraževanja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Prav tako mora prosilec v vsakem primeru opraviti drugi del izobraževanja iz 3. člena Pravilnika o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/2012
Ljubljana, dne 6. marca 2012
mag. Samo Javornik l.r.
Podpredsednikstrokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo