Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012

Kazalo

821. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, stran 1788.

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-1/2012 z dne 30. 1. 2012 je strokovni svet na seji dne 6. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
1. člen
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/09 in spremenjen oziroma dopolnjen v Uradnem listu RS, št. 106/10, se dopolni tako, da se prva alineja prvega odstavka 4. člena glasi:
»– z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziroma na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Inštituta ter na predavanjih, ki se organizirajo v okviru izobraževanja za pridobitev posameznih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut;«.
2. člen
Druga alineja drugega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– iz druge alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da oseba predloži uradno potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga izda visokošolska organizacija, in sicer v obdobju veljavnosti pooblastila za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, oziroma dejansko število ur prisotnosti na izobraževanju, ki ga organizira Inštitut za pridobitev nazivov;«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/2012
Ljubljana, dne 6. marca 2012
mag. Samo Javornik l.r.
Podpredsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo