Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2012 z dne 13. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2012 z dne 13. 3. 2012

Kazalo

746. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, stran 1662.

Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 14. seji dne 29. 2. 2012 sprejel
D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
1. člen
Besedilo prvega odstavka 49. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03, 15/08) se spremeni, tako da se glasi:
»Javno glasovanje se opravi elektronsko, z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.«
2. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0002/2012
Rogaška Slatina, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.