Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2012 z dne 13. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2012 z dne 13. 3. 2012

Kazalo

739. Kolektivna pogodba Komunalnih dejavnosti za leto 2012, stran 1646.

Na podlagi določb Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06, 45/08 – ZArbit) pogodbeni stranki
kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnih dejavnosti
in
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
soglasno sklepata naslednjo
K O L E K T I V N O P O G O D B O
Komunalnih dejavnosti za leto 2012
1. člen
Stranki kolektivne pogodbe sta soglasni, da se sklene kolektivna pogodba za določen čas, za leto 2012.
2. člen
Vsebino nove kolektivne pogodbe predstavljajo določbe Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in njene tarifna priloga z vsemi spremembami, ki je bila v veljavi do 31. 12. 2011, in sicer Uradni list RS, št. 94/04, 8/05, 71/05, 14/06, 82/06, 66/07, 18/08, 5/09, 10/10, 95/10, 14/11, 62/11, 74/11 in upoštevajoč razlage te kolektivne pogodbe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 15/05, 71/05, 120/05.
3. člen
Določba o stvarni veljavnosti te kolektivne pogodbe se v 2. členu dopolni z naslednjim besedilom:
Kolektivna pogodba velja tudi za delodajalca, ki opravlja strokovne tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, če je organiziran kot družba, v katerega so povezana javna podjetja, ki opravljajo katerokoli dejavnost iz prvega odstavka tega člena kot glavno dejavnost.
4. člen
Ta kolektivna pogodba je sklenjena med strankama z njunim podpisom.
Kolektivna pogodba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
5. člen
V času trajanja te kolektivne pogodbe bosta stranki vzdrževali socialni mir.
Obenem se bosta stranki kolektivne pogodbe pripravljali na pogajanja za kolektivno pogodbo dejavnosti, ki naj bi veljala od leta 2013 dalje.
6. člen
Za vpis v evidenco kolektivne pogodbe dejavnosti v evidenco pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je zadolžena delojemalska stran; za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije pa delodajalska stran.
Ljubljana, dne 28. februarja 2012
Stranki kolektivne pogodbe
Podpisniki delodajalcev:
GZS – Zbornica komunalnih
dejavnosti
Janko Kramzar l.r.
 
Podpisniki delojemalcev:
 
Sindikat komunale,
varovanja in poslovanja
z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l.r.
 
Republiški odbor sindikata
komunalne dejavnosti
Karel Hrvatič l.r.
 
KNSS – Neodvisnost
Vladimir Klobas l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 7. 3. 2012 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-26 o tem, da je Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti za leto 2012 vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 6/9.