Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2012 z dne 29. 2. 2012

Kazalo

621. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica, stran 1284.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US 8/96 in 18/98 odl. US), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, spremembe in dopolnitve 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 34/11) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 12. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica (Uradni list RS, št. 48/98, 96/08, 110/09 – v nadaljevanju odlok) se v tretjem odstavku 2. člena besedilo pod označbo b) za besedno zvezo dislocirani oddelek javnega vrtca (Gratova ulica 19, Škofljica) veznik »in« nadomesti z vejico ter se za besedno zvezo vrtec Lanovo, doda »dislocirani oddelek javnega vrtca (Albrehtova ulica 6, Škofljica) in vrtec Kamnikarjeva«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2012
Škofljica, dne 16. februarja 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.