Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4802. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije, stran 14670.

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06, 45/08, 83/09) in Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07, 104/09, 109/10) sklepajo stranke:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije in
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo
kot predstavnika delodajalcev
ter
– ZSSS – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije,
– Neodvisnost KNSS – Sindikat kemijske in farmacevtske dejavnosti Slovenije
kot predstavnika delojemalcev
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
1. člen
Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka 1. točke tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07, 104/09, 109/10) se s 1. 1. 2012 povečajo za 1,8 %.
Vrednosti najnižjih osnovnih plač za polni delovni čas po tej kolektivni pogodbi od 1. 1. 2012 tako znašajo:
+------------+----------------+----------------+----------------+
|  Tarifni |  I. skupina  |  II. skupina | III. skupina |
|  razred  |        |        |        |
+------------+----------------+----------------+----------------+
|I.     |   467,26 EUR|   518,16 EUR|   616,91 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
|II.     |   520,20 EUR|   570,08 EUR|   679,01 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
|III.    |   576,19 EUR|   635,23 EUR|   757,39 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
|IV.     |   644,39 EUR|   710,56 EUR|   846,98 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
|V.     |   725,83 EUR|   800,15 EUR|   953,87 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
|VI/0.    |   817,45 EUR|   900,93 EUR|  1.072,97 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
|VI/I.    |   884,64 EUR|   975,24 EUR|  1.162,56 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
|VII/0.   |   993,57 EUR|  1.095,37 EUR|  1.305,08 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
|VII/I.   |  1.076,03 EUR|  1.185,97 EUR|  1.412,98 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
|VIII.    |  1.257,23 EUR|  1.385,50 EUR|  1.651,20 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
|IX.     |  1.416,04 EUR|  1.560,59 EUR|  1.859,89 EUR|
+------------+----------------+----------------+----------------+
2. člen
Besedilo 3. točke tarifne priloge h KP za kemično in gumarsko industrijo (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07, 104/09, 109/10) se spremeni tako, da glasi:
»Delavcem za leto 2012 pripada regres za letni dopust v višini najmanj 780 EUR.«.
3. člen
Besedilo drugega odstavka 4. točke tarifne priloge h KP za kemično in gumarsko industrijo (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07, 104/09, 109/10) se spremeni tako, da glasi:
»Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša 4,00 EUR na dan za dan prisotnosti na delu in se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov. Usklajuje se januarja in julija v tekočem letu.«
4. člen
Ta aneks stopi v veljavo z dnem podpisa in se prične uporabljati s 1. 1. 2012.
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. decembra 2011
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev:
ZSSS – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
Predsednik
Tomaž Kumer l.r.
 
KNSS – Neodvisnost – Sindikat kemijske in farmacevtske dejavnosti Slovenije
Predsednik
Ernest Tekalec l.r.
 
Predstavniki delodajalcev:
 
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije
Predsednik
Upravnega odbora
mag. Marko Vresk l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo
Predsednik odbora sekcije
Franc Guštin l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 12. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-10/2005-23 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 20/4.

AAA Zlata odličnost