Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4616. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer, stran 14240.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-117/2011-28/429, z dne 1. 12. 2011, družba JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica, Občina Log - Dragomer izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica in Občina Log - Dragomer
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode, Občina Škofljica, Občina Log - Dragomera katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+-----------------------------------------+---------------------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev  |   [EUR]     |
|                     +----------+----------+
|                     |brez DDV | z DDV  |
+-------------------------------+---------+----------+----------+
|Tarifna postavka za izvajanje | V(U)  | 1,3991  | 1,6789 |
|meritev, kadar sistemski    |     |     |     |
|operater ni lastnik merilne  |     |     |     |
|naprave in jo sistemski    |     |     |     |
|operater vzdržuje in umerja  |     |     |     |
+-------------------------------+---------+----------+----------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljat Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova Polhov - Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica (Uradni list RS, št. 61/10).
5. člen
Ta akt velja od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.
Št. OM AE/4/2010
Ljubljana, dne 28. novembra 2011
EVA 2011-2111-0121
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Direktor
Hrvoje Drašković l.r.

AAA Zlata odličnost