Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4451. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, stran 13874.

Na podlagi določil 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 10. seji dne 6. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
I.
Mestna občina Celje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 18,39 EUR na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Mestne občine Celje znaša končna cena za uporabnika 4,10 EUR na efektivno uro.
III.
Cena storitve pomoči na domu znaša za nedeljske oziroma praznične dni 20,12 EUR na efektivno uro.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša za nedeljske oziroma praznične dni 4,10 EUR na efektivno uro.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012.
Št. 122-49/2011
Celje, dne 6. decembra 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.