Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4424. Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti, stran 13785.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdajata minister za gospodarstvo in minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
1. člen
V Pravilniku o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00, 91/02, 16/08 in 1/11) se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, objavi na svojih spletnih straneh seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, z zahtevami tega pravilnika«.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah z zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 48/10).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-392/2011-8
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
EVA 2011-2111-0087
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
 
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost