Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4380. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Odranci, stran 13587.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB-1), 30. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) ter 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 62/07) je Občinski svet Občine Odranci na 7. seji dne 3. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Odranci
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 51/10) se za 3. členom doda novi 3.a člen (območja oskrbe), ki glasi:
»Oskrba s pitno vodo v Občini Odranci se zagotavlja na območju, ki je določeno na topografski karti grafično z razmejitvijo območja občine na območja oskrbe. Topografska karta je sestavni del tega odloka.
Oskrbovalno območje za oskrbo s pitno vodo v Občini Odranci je občinski vodovod Odranci – črpališče Odranci, ki oskrbuje naselje Odranci«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46-07/2011
Odranci, dne 3. decembra 2011
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.