Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4357. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrna, stran 13567.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) je Občinski svet Občine Dobrna na 10. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dobrna
1. člen
Statut Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 49/99, 15/01, 112/01, 136/04, 134/06) se spremeni tako, da se prvemu odstavku 38. člena doda nov peti stavek, ki se glasi »Rok za imenovanje nadzornega odbora je 45 dni po konstitutivni seji občinskega sveta.«
2. člen
V prvem odstavku 40. člena se prvi stavek spremeni tako, da po spremembi glasi »Nadzorni odbor sprejeme letni program nadzora, ki vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrna se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0011/2011-1(6)
Dobrna, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost