Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011

Kazalo

4216. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov, stran 13116.

Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
1. člen
(1) Ta pravilnik določa:
– način izdaje, vsebino in obliko potrdila o prijavi prebivanja za državljana države članice Evropske unije, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana države članice EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU in dovoljenja za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana;
– obrazec prošnje za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana države članice EU, obrazec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana države članice EU, obrazec prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU ali slovenskega državljana in obrazec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU oziroma slovenskega državljana;
– obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana države članice EU ter obrazec potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU ali slovenskega državljana;
– način označitve prenehanja potrdila o prijavi prebivanja in dovoljenja za stalno prebivanje za državljana države članice EU in dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU oziroma slovenskega državljana;
– postopek v primeru pogrešitve;
– ceno obrazca potrdila o prijavi prebivanja in dovoljenja za stalno prebivanje za državljana države članice EU ter dovoljenja za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU oziroma slovenskega državljana.
(2) Določbe tega pravilnika, ki se uporabljajo za državljane držav članic EU, se uporabljajo tudi za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora.
2. člen
Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana države članice EU, dovoljenje za stalno prebivanje za državljana države članice EU, dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU in dovoljenje za začasno in stalno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana se izda v obliki izkaznice, kot samostojni dokument.
3. člen
Izkaznica iz prejšnjega člena vsebuje fotografijo osebe, kateri je izdana, podatke o roku veljavnosti in vrsti dovoljenja oziroma potrdila, osebne podatke osebe, kateri je potrdilo ali dovoljenje izdano, ter podatke o pristojnem organu in datumu izdaje.
4. člen
Izkaznica iz 2. člena tega pravilnika je plastificirana, velikosti 91 X 60 mm.
5. člen
Izkaznica iz 2. člena tega pravilnika se izda na ustreznem obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika.
6. člen
(1) Prošnja za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana države članice EU, prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana države članice EU, ter prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU ali slovenskega državljana in prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU ali slovenskega državljana se vloži na obrazcu iz priloge št. 2 tega pravilnika.
(2) O vloženi prošnji za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana države članice EU, ter o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana države članice EU ali slovenskega državljana se izda potrdilo na obrazcu iz priloge št. 3 tega pravilnika.
7. člen
Prenehanje potrdila oziroma dovoljenja za prebivanje se označi tako, da se izkaznico iz 2. člena tega pravilnika dvakrat preluknja na mestu, kjer je fotografija. Tako preluknjano potrdilo oziroma dovoljenje za prebivanje upravna enota stranki vrne.
8. člen
Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice iz 2. člena tega pravilnika mora tujec takoj, če to ni mogoče pa najpozneje v osmih dneh, naznaniti katerikoli upravni enoti.
9. člen
Priloge št. 1, 2 in 3 so sestavni del tega pravilnika in so objavljene skupaj z njim.
10. člen
Cena izkaznice je 2.02 eura.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 214-192/2011 (121-01)
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-1711-0042
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister