Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2011 z dne 2. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2011 z dne 2. 12. 2011

Kazalo

4151. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 12828.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 UPB1), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 33/89 in 24/92), Odločbe ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 10/04) in 6. in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Bloke na 7. redni seji dne 17. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 98/99, 119/00, 96/03 in 24/04) se spremeni v naslednjih členih:
2. člen
Besedilo 11. člena se črta in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
»A – na stavbna zemljišča za stanovanjske in počitniške objekte,
B – na stavbna zemljišča za propadajoče stanovanjske objekte,
C – na stavbna zemljišča za gospodarsko dejavnost, gostinstvo, trgovino in obrt,
D – na stavbna zemljišča za propadajoče gospodarske objekte,
E – na stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva, poštnega prometa, upravne dejavnosti,
F – na nezazidano stavbno zemljišče.«
3. člen
V 12. členu se črta tabela in se jo nadomesti s spodnjo tabelo.
»
+-------+----------------------------------------------------------------------+
|    |           Skupine zemljišč                 |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
| Lega |  A   |   B   |   C   |   D   |  E   |  F   |
|skupine|Stanovanja|Propadajoči |Gospodarska|Propadajoči|Bančništvo,|Nezazidano|
|območja|  in  |stanovanjski|dejavnost, |gospodarski| pošta,  | stavbno |
|    |počitniški| objekti  |gostinstvo,| objekti | upravna  |zemljišče |
|    | objekti |      | trgovina |      |dejavnost |     |
|    |     |      | in obrt |      |      |     |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  1. |  60  |  250   |  250  |  500  |  800   |  20   |
|območje|     |      |      |      |      |     |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  2. |  50  |  250   |  200  |  500  |  700   |  20   |
|območje|     |      |      |      |      |     |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  3. |  40  |  250   |  150  |  500  |      |  20   |
|območje|     |      |      |      |      |     |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  4. |  30  |  250   |  100  |  500  |      |  20   |
|območje|     |      |      |      |      |     |
+-------+----------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+
                                        «
4. člen
V 12.a členu se črta prvi odstavek in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za vse zapuščene in dotrajane objekte, v katerih ni več možno bivanje, se nadomestilo odmeri za površino tlorisne velikosti objekta.«
Črta se drugi odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 360.00 SIT« spremeni tako, da glasi: »Z globo 300 EUR.«
V drugem odstavku 18. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.00 SIT« spremeni tako, da glasi: »Z globo 100 EUR.«
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 60.00 SIT« spremeni tako, da glasi: »Z globo 100 EUR.«.
V četrtem odstavku 18. člena, se besedilo »strokovna služba Občine Bloke« spremeni tako, da glasi »pristojni pooblaščeni inšpekcijski organ«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 422-0002/2011
Nova vas, dne 17. novembra 2011
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost