Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3339. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 10169.

Na podlagi 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 56/02, 43/06 – ZkolP, 52/07, 60/08, 33/10, 83/10 in 89/10)
sklenejo pogodbene stranke
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, ki ga zastopa Bojan Hribar in
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga zastopa dr. Tomaž Sajovic
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen
V Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZkolP, 52/07, 60/08, 33/10, 83/10 in 89/10) se spremeni besedilo tretje alineje tretje točke 47. člena tako, da se glasi:
»– za vzgojno-izobraževalno in drugo delo z otroki oziroma učenci s posebnimi potrebami v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami in šolah s prilagojenim programom ter razvojnih oddelkih vrtcev:«.
V prvi in drugi alineji četrte točke se črta besedilo »materi in očetu-samohranilcu«.
2. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določba prvega odstavka 1. člena tega aneksa se začne uporabljati s 1. 1. 2012, določba drugega odstavka 1. člena pa s 1. 1. 2014.
Pogodbene stranke soglašajo, da se za objavo tega aneksa zaveže Vlada Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 31. avgusta 2011
EVA 2011-3311-0069
za Vlado Republike Slovenije
Minister za šolstvo in šport
dr. Igor Lukšič l.r.
 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
 
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni
dejavnosti Slovenije – VIR
Bojan Hribar l.r.
 
Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze
dr. Tomaž Sajovic l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 15. 9. 2011 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-5 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 33/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti