Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2011 z dne 7. 10. 2011

Kazalo

3361. Obvezno razlago zelene cezure iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka, stran 10196.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 7. redni seji dne 29. 6. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
zelene cezure iz Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10)
1. člen
V naslednjem besedilu:
»Navedbo v Prilogi 1: Seznam EUP in pEUP s PIP-i za območja stavbnih zemljišč Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) zelene cezure, kot navedeno v prostorskih (pod)enotah: DO 05, DR 01, GR 01, GR 02, KL 01/1, KL 01/2, KL 02/2, KL 02/3, NS 01/1, NS 02/2, NS 03, RI 08/1, SE 01/1, SE 01/2, SE 01/3, SE 02, SE 03, SE 04/2, VO 02, ZA 01/3, ZA 02/1 je treba razumeti tako, da je na območju teh zemljišč dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, z merili za gradnjo, ki veljajo za območja posamezne podrobnejše namenske rabe prostora, ki velja v posamezni (pod)enoti urejanje prostora kot navedeno v Prilogi 3: Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po podrobni namenski rabi prostora Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10).«
2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10).
3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-7/2011
Pivka, dne 29. junija 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost