Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

3114. Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji, stran 9552.

Na podlagi 13. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11) izdajajo minister za delo, družino in socialne zadeve, minister za okolje in prostor in minister za zdravje
P R A V I L N I K
o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji
1. člen
(1) Ta pravilnik določa minimalne bivanjske in higienske standarde za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji.
(2) Minimalne bivanjske in higienske standarde, določene s tem pravilnikom, morajo zagotavljati delodajalci, ki tujca zakonito zaposlujejo, tuji delodajalci, ki tujca napotujejo v Republiko Slovenijo, ter pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, ki imajo s tujcem sklenejo pogodbo o delu, če temu tujcu oddajo nastanitveni prostor, ki ga imajo v lasti ali najemu oziroma ga imajo v lasti ali najemu fizične ali pravne osebe, kapitalsko povezane s prej navedenimi delodajalci, tujimi delodajalci ter pravnimi in fizičnimi osebami.
2. člen
Delodajalec in tuji delodajalec ter pravna in fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika morajo zagotavljati te minimalne bivanjske standarde:
1. prostori, namenjeni prebivanju, spanju in uživanju hrane, morajo imeti tla pokrita s toplo oblogo, stene in strop morajo biti toplotno izolirani, vrata in okna morajo tesniti in se odpirati, da je omogočeno zračenje;
2. prostori, namenjeni prebivanju, spanju in uživanju hrane, morajo biti vzdrževani tako, da se ohranjajo v dobrem stanju in omogočajo uporabo, zagotovljeno mora biti tudi ogrevanje;
3. v objektu mora biti na vidnem mestu nameščena omarica za prvo pomoč, dosegljiva vsem stanovalcem;
4. v dnevnih in spalnih prostorih mora biti poskrbljeno za zadostno naravno in električno osvetlitev;
5. moški in ženski spalni prostori morajo biti fizično ločeni; za vsakega stanovalca mora biti zagotovljena samostojna postelja, druga nad drugo sta lahko največ dve postelji;
6. v prostoru, ki je namenjen prebivanju, spanju in uživanju hrane, lahko prebiva največ šest oseb;
7. glede na število oseb, ki prebivajo v prostoru, mora biti zagotovljeno na osebo za spanje najmanj 6 m2, za kuhinjo 1 m2 in prebivanje 1 m2, brez sanitarnih prostorov:
+----------------------------------+---------------------------+
|Število oseb           |Najmanjša površina     |
+----------------------------------+---------------------------+
|1                 | 8 m2           |
+----------------------------------+---------------------------+
|2                 |10 m2           |
+----------------------------------+---------------------------+
|3                 |18 m2           |
+----------------------------------+---------------------------+
|4                 |20 m2           |
+----------------------------------+---------------------------+
|5                 |28 m2           |
+----------------------------------+---------------------------+
|6                 |30 m2           |
+----------------------------------+---------------------------+
3. člen
Delodajalec in tuji delodajalec ter pravna in fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika morajo zagotavljati te minimalne higienske standarde v sanitarnih prostorih:
1. pri souporabi sanitarij do vključno pet uporabnikov morajo biti nameščeni stranišče s splakovalnikom, umivalnik ter prha z mrzlo in toplo vodo, pri souporabi za šest ali več oseb pa morajo biti nameščeni najmanj eno stranišče s splakovalnikom za največ pet uporabnikov ter najmanj en umivalnik in ena prha z mrzlo in toplo vodo za največ deset uporabnikov;
2. stranišče in prha morata biti fizično ločena od preostalih bivalnih prostorov ali delov prostorov v souporabi;
3. v sanitarijah in straniščih morata biti zagotovljena zračenje in električna osvetlitev, tla in stene pa morajo biti obloženi z materiali, ki se čistijo s sanitarnimi čistili;
4. sanitarije morajo biti fizično ločene za uporabnike različnega spola.
4. člen
Najemna pogodba za nastanitveni prostor mora vsebovati podatek o površini najemnega prostora, številu oseb, ki ta prostor uporabljajo, in višini najemnine. V primeru spora glede višine najemnine za oddani nastanitveni prostor po tem pravilniku odloča pristojno sodišče, pri čemer se smiselno upoštevajo določbe Pravilnika o podrobnejših pogojih, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj (Uradni list RS, št. 66/07).
5. člen
Delodajalec, tuji delodajalec ter pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika mora na vlogi za izdajo delovnega dovoljenja označiti, ali bo zagotavljal nastanitev tujca v prostorih, ki jih ima v najemu ali lasti vlagatelj vloge za izdajo delovnega dovoljenja ali fizična ali pravna oseba, kapitalsko povezana z njim.
6. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijo dela, in zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor. Če obstaja sum kršitve minimalnih bivanjskih in higienskih standardov iz 2. oziroma 3. člena tega pravilnika, pregledu nastanitvenih prostorov pa lastnik oziroma uporabnik nasprotuje, mora inšpektor pred tem pregledom pridobiti odločbo pristojnega sodišča in zagotoviti, da sta pri pregledu navzoči dve polnoletni osebi kot priči.
(2) Prijavo kršitve minimalnih bivanjskih in higienskih standardov iz 2. oziroma 3. člena tega pravilnika lahko na Inšpektorat Republike Slovenije za delo vložijo zlasti tujec, sostanovalci iz istega ali bližnjega stanovanjskega objekta, zainteresirana nevladna organizacija oziroma drug zainteresiran subjekt.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 0072-10/2011
Ljubljana, dne 30. junija 2011
EVA 2011-2611-0011
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
prof. dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti