Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2400. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, stran 7202.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 88/10 in 104/10) se v 6. poglavju deveti odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Če nasprotna stranka ob dospelosti terjatev Banke Slovenije ne poplača svojih obveznosti, ki so zavarovane s finančnim premoženjem, vključenim v sklad finančnega premoženja, lahko Banka Slovenije takoj poplača svoje dospele terjatve s prodajo ali prilastitvijo finančnega premoženja v skladu finančnega premoženja, ki ga je nasprotna stranka zagotovila Banki Slovenije za zavarovanje terjatev. Če se poplačilo terjatev Banke Slovenije opravi s prilastitvijo finančnega premoženja, se premoženje ob prilastitvi vrednoti po tržni vrednosti, če ta ne obstaja pa po neto sedanji vrednosti finančnega premoženja. Banka Slovenije opravi obračun dospelih obveznosti nasprotne stranke v skladu s točko 1.6 tega sklepa. Banka Slovenije za poplačilo svojih dospelih terjatev po lastni presoji določi finančno premoženje, dano v zavarovanje Banki Slovenije, ki se uporabi za poplačilo dospelih terjatev.«
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. junija 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.