Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2153. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba, stran 6071.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99 Odl. US: U-I-308/97, 1/00 Odl. US: U-I-39/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 (8/03 popr.), 110/02 – ZGO-1), v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 7. redni seji dne 2. junija 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen
V točki A 10. člena odloka se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– za stalno in občasno bivanje
(tudi domovi) in garaže         17   13  10«.
2. člen
Točka C 10. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– nezazidana stavbna zemljišča
namenjena stanovanjski oziroma
pretežno stanovanjski gradnji, za
katera veljajo določila prostorskih
ureditvenih pogojev           3   2,5   2
– nezazidana stavbna zemljišča
namenjena nestanovanjski gradnji, za
katera veljajo določila prostorskih
ureditvenih pogojev           6    5    4
– komunalno opremljena nezazidana
stavbna zemljišča, namenjena
stanovanjski oziroma pretežno
stanovanjski gradnji, za katera
veljajo določila UN, ZN, LN oziroma
OPPN                  6    5    4
– komunalno opremljena nezazidana
stavbna zemljišča, namenjena
nestanovanjski gradnji, za katera
veljajo določila UN, ZN, LN oziroma
OPPN                  12   9   7«.
3. člen
10.a člen se črta.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z odmero nadomestila v letu 2011.
Št. 01101-10/2011-10
Šempeter pri Gorici, dne 2. junija 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti