Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2134. Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, stran 6023.

Na podlagi 17. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10) je Občinski svet Občine Laško na 6. seji dne 25. 5. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
1. Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na celotnem območju občine Laško je javno podjetje Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, Laško.
2. Ta sklep začne veljati in se uporablja po petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35401-33/2011
Laško, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.