Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2131. Spremembe Statuta Občine Laško, stran 6019.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10) je Občinski svet Občine Laško na 6. seji dne 25. 5. 2011 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Laško
1. člen
V Statutu Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10) se spremeni drugi odstavek 73. člena, ki se glasi:
»Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci naselja, delov naselja ali več posameznih naselij na zboru krajanov ali če jo poda vsaj 10 % volilnih upravičencev v krajevni skupnosti. Pred ustanovitvijo krajevne skupnosti mora občinski svet ugotoviti interes krajanov na referendumu.
Pobudo za spremembo območja krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci naselja, delov naselja ali več posameznih naselij na zboru krajanov ali če jo poda vsaj 5 % volilnih upravičencev v krajevni skupnosti. Pred spremembo območja krajevne skupnosti mora občinski svet ugotoviti interes krajanov na zboru krajanov.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-22/2011
Laško, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.