Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2011 z dne 7. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2011 z dne 7. 6. 2011

Kazalo

2107. Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje, stran 5919.

Na podlagi 1., 2., 3., 9. in 10. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje
1. Splošne določbe
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik natančneje določa opremljenost in delo šol vožnje, potrebne evidence in dokumente pri delu šol vožnje, način označevanja vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: kandidati) ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ta vozila in način označevanja vozil pri vožnji s spremljevalcem. Ta pravilnik določa tudi obliko, način in pogoje za vodenje registra šol vožnje.
(2) Izrazi, uporabljani v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– usposabljanje je pridobivanje znanja, spretnosti in obnašanja, zahtevanih za vožnjo motornega vozila;
– teoretični del usposabljanja je pridobivanje znanja o vožnji;
– praktični del usposabljanja je pridobivanje spretnosti in obnašanja pri vožnji.
2. Pogoji za delovanje šol vožnje
2. člen
(materialni pogoji)
Šola vožnje mora imeti:
– učilnico za izvajanje usposabljanja kandidatov iz teorije vožnje, z ločenimi sanitarnimi prostori v istem objektu;
– učne pripomočke za izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja kandidatov;
– neprometno površino, ki omogoča izvajanje praktičnega usposabljanja spretnosti vožnje motornega vozila;
– ustrezno opremljena motorna vozila tistih kategorij, za katere izvaja program usposabljanja.
3. člen
(kadrovski pogoji)
(1) Šola vožnje mora imeti:
– učitelja vožnje;
– učitelja predpisov;
– strokovnega vodjo šole vožnje, ki ima dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje.
(2) V šolah vožnje smejo usposabljati kandidate za voznike motornih vozil samo učitelji vožnje in učitelji predpisov, ki imajo veljavna dovoljenja za opravljanje tega dela ter osebe iz 1. in 2. točke četrtega odstavka 29. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10; v nadaljnjem besedilu: zakon) in delo opravljajo v skladu z delovnopravno zakonodajo.
4. člen
(učilnica)
(1) Učilnica mora biti funkcionalno opremljena tako, da omogoča nemoteno učenje odraslih.
(2) V učilnici mora biti na kandidata na razpolago najmanj 1,5 m2 delovne površine in za učitelja predpisov najmanj 3 m2 delovne površine.
(3) Učilnica mora biti opremljena z naslednjimi učnimi pripomočki:
– optični medij, ki omogoča prikaz načel in pravil cestnega prometa ter delovanja in opreme motornih vozil;
– šolsko tablo ali tablo z listi;
– strokovno literaturo s področja cestnega prometa.
5. člen
(neprometna površina)
(1) Neprometna površina mora omogočati izvajanje vaj iz tehnike vožnje.
(2) Vhod na neprometno površino mora biti urejen tako, da onemogoča nekontroliran vstop nepristojnim osebam in vozilom, ki bi ovirali proces usposabljanja.
(3) Šola vožnje mora imeti za izvajanje vaj na neprometni površini najmanj 25 stožcev ustrezne višine glede na kategorijo vozila, za katero šola vožnje izvaja usposabljanje.
6. člen
(vozila)
(1) Šola vožnje mora za usposabljanje kandidatov uporabljati naslednja motorna vozila:
1. za kategorijo AM:
– kolo z motorjem (moped) na dveh kolesih;
2. za kategorijo A1:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 120 ccm, ki lahko doseže hitrost najmanj 90 km/h;
3. za kategorijo A2:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 400 ccm in močjo motorja najmanj 25 kW;
4. za kategorijo A:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 600 ccm in močjo motorja najmanj 40 kW;
5. za kategorijo B1:
– štirikolo, ki lahko doseže hitrost najmanj 60 km/h;
6. za kategorijo B:
– motorno vozilo, ki spada v to kategorijo in doseže hitrost najmanj 100 km/h;
7. za kategorijo C1:
– tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 4000 kg in z dolžino najmanj 5 m, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina;
8. za kategorijo C:
– tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 12000 kg, z dolžino najmanj 8 m in širino najmanj 2,4 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles, z menjalnikom, ki ima najmanj osem prestavnih razmerij za vožnjo naprej, ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina. Skupna masa vozila mora biti najmanj 10000 kg, vozilo pa mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
9. za kategorijo D1:
– avtobus, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus), z največjo dovoljeno maso najmanj 4000 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h in meri v dolžino najmanj 5 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf);
10. za kategorijo D:
– avtobus, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus). Vozilo mora biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m in mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Biti mora opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf);
11. Za kategorijo BE:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B ter dodanim priklopnim vozilom, katerega največja dovoljena masa ne sme biti manjša od 1000 kg in ne sme presegati 3500 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 100 km/h in ne spada v kategorijo B. Priklopno vozilo mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter široko in visoko vsaj toliko kakor vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega, če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg;
12. za posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo skupine vozil kategorije B, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B ter dodanim priklopnim vozilom, ki ni lahki priklopnik. Največja dovoljena masa skupine vozil mora presegati 3500 kg, a ne preseči 4250 kg. Če največja dovoljena masa vlečnega oziroma priklopnega vozila ni določena, mora masa skupine vozil presegati 3500 kg, vendar ne preseči 4250 kg;
13. za kategorijo C1E:
– skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Ta skupina mora imeti dolžino najmanj 8 m in doseči hitrost najmanj 80 km/h. Tovorni del obeh vozil mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjava ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina vlečnega vozila. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega vozila, če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg;
14. za kategorijo CE:
– skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategorije C, ki mu je dodano priklopno vozilo dolžine najmanj 7,5 m, ali s kombinacijo skupine vozil iz sedlastega vlačilca in ustreznega polpriklopnika. Ta skupina mora imeti najmanj 20000 kg največje dovoljene mase, dolžino najmanj 14 m in širino najmanj 2,4 m. Doseči mora hitrost najmanj 80 km/h. Skupina vozil mora biti opremljena s sistemom proti blokiranju koles, vlečno vozilo pa še z menjalnikom, ki ima najmanj osem prestavnih razmerij za vožnjo naprej ter ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjava ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina, skupna masa skupine vozil pa mora biti najmanj 15000 kg;
15. za kategorijo D1E:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz avtobusa kategorije D1 (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Tovorni del priklopnika mora biti zaprte izvedbe ter najmanj 2 m širok in 2 m visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
16. za kategorijo DE:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz avtobusa kategorije D (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Tovorni del priklopnika mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter biti najmanj 2 m širok in 2 m visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Vlečno vozilo mora biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m ter opremljeno z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf), pa tudi s sistemom proti blokiranju koles. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
17. za kategorijo F:
– traktor, ki mu je dodan traktorski priklopnik, katerega konstrukcijsko določena hitrost je večja od 30 km/h. Traktorski priklopnik mora biti obremenjen najmanj do 1/3 svoje nosilnosti.
(2) Ne glede na določbe 8., 11. ter 13.–16. točke prejšnjega odstavka se lahko kandidat usposablja na vozilu z manjšo predpisano skupno maso, vendar največ 10 ur praktičnega usposabljanja. Učitelj vožnje tako vožnjo označi v dnevnem razvidu vožnje in evidenčnem kartonu vožnje, kjer v rubriki »Vaje – splošni del« ali »Vaje – dodatni del« to označi s črko »P«.
7. člen
(dodatna oprema vozil in kandidatov)
(1) Vozila in kandidati šole vožnje morajo imeti naslednjo dodatno opremo:
1. vozila kategorije AM, A1, A2, A, B1 in F:
– napravo, ki omogoča prostoročno zvezo za dvosmerno komunikacijo: kandidat–učitelj vožnje–kandidat;
2. vozila kategorije B:
– dodatno notranje in zunanje desno vzvratno ogledalo za učitelja vožnje;
– dodatne stopalke sklopke, zavore in plina za učitelja vožnje.
3. vozila kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE:
– dodatni zunanji vzvratni ogledali za učitelja vožnje, razen pri vozilih, ki imajo ogledala nameščena tako, da lahko učitelj vožnje spremlja prometno situacijo v mrtvih kotih pred in ob vozilu ter spremlja promet za vozilom v ogledalih, ki so namenjena vozniku;
– najmanj dodatno zavorno stopalko za učitelja vožnje.
4. vozila kategorije F:
– varnostno kabino;
– dodatni sedež za učitelja vožnje;
– dodatni zunanji vzvratni ogledali za učitelja vožnje;
– najmanj dodatno zavorno stopalko za učitelja vožnje.
(2) Dodatno vgrajene stopalke za učitelja vožnje morajo biti strokovno pregledane v skladu s predpisi o homologaciji.
(3) Kandidat, ki se usposablja za vožnjo vozil kategorije A1, A2, A in B1, mora med usposabljanjem imeti:
– homologirano zaščitno motoristično čelado;
– zaščitno oblačilo, izdelano za vožnjo z motornim kolesom. Zaščitno oblačilo ali dodatni telovnik, ki v vetru ne sme ovirati kandidata, morata biti v signalnih barvah ter na zadnji strani označena s simbolom »L« tablice iz prvega odstavka 21. člena tega pravilnika;
– zaščitne motoristične rokavice;
– zaščitno motoristično obutev ali ustrezno zaprto obuvalo, ki mora pokrivati gležnje;
– ustrezno motoristično zaščito za hrbtenico.
(4) Kandidat, ki se usposablja za vožnjo kategorije AM, mora med usposabljanjem imeti:
– homologirano zaščitno motoristično čelado;
– zaščitno oblačilo (jopič in dolge hlače). Zaščitno oblačilo ali dodatni telovnik, ki v vetru ne sme ovirati kandidata, morata biti v signalnih barvah ter na zadnji strani označena s simbolom »L« tablice iz prvega odstavka 21. člena tega pravilnika;
– zaščitno zaprto obuvalo.
(5) Kandidat za voznika se sme usposabljati na vozilu, ki ni v uporabi v šoli vožnje če:
– se usposablja na vozilu, katerega prestavno razmerje med motorjem in kolesi se spreminja z uporabo stopalke za plin ali zavore oziroma brez stopalke sklopke ali ročne prestavne ročice – sklopke za dvokolesna motorna vozila (vozilo z avtomatskim menjalnikom). Pri tem mora biti pomožna zavora v vozilu kategorije B v dosegu roke učitelja vožnje;
– mora zaradi svojih telesnih zmožnosti voziti v cestnem prometu le tem zmožnostim prilagojeno vozilo (v skladu z omejitvami in pod pogoji, ki so navedeni v kandidatovem zdravniškem spričevalu). Pri tem mora biti pomožna zavora v vozilu kategorije B v dosegu roke učitelja vožnje;
– se usposablja za vožnjo skupine vozil kategorije B, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik. Šola vožnje, ki izvaja usposabljanje za vožnjo skupine vozil kategorije B, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, mora biti registrirana za usposabljanje kandidatov motornih vozil BE kategorije.
(6) Vozilom iz prejšnjega odstavka v prometnem dovoljenju ni treba imeti vpisanega namena uporabe oziroma oblike nadgradnje in jim ni treba izpolnjevati pogojev iz 3. točke tretjega odstavka 50. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10).
(7) Šola vožnje sme usposabljati kandidate tudi na vozilih, katerih prestavno razmerje med motorjem in kolesi se spreminja z uporabo stopalke za plin ali zavore oziroma brez stopalke sklopke ali ročne prestavne ročice – sklopke za dvokolesna motorna vozila (vozilo z avtomatskim menjalnikom).
(8) Kandidatu za voznika motornih vozil kategorij A1, A2, A in B1 ni treba izpolnjevati pogojev iz tretjega odstavka tega člena, kandidatu za voznika motornih vozil kategorije AM pa ni treba izpolnjevati pogoja iz četrtega odstavka tega člena, če se usposablja v vozilu z zaprto kabino in vgrajenim zadrževalnim sistemom.
3. Delo šol vožnje
8. člen
(usposabljanje kandidatov za voznike)
(1) Šola vožnje usposablja kandidate, ki se vanjo vpišejo in ob vpisu izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje.
(2) Šola vožnje pripravlja kandidate po predpisanem programu usposabljanja.
(3) Kandidat lahko nadaljuje usposabljanje v drugi šoli vožnje. Šola vožnje mora kandidatu, ki pri vpisu predloži evidenčni karton vožnje, kot dokazilo o delno opravljenem programu usposabljanja v drugi šoli vožnje, vpisati podatke o predhodnem usposabljanju v register kandidatov in arhivirati evidenčni karton.
9. člen
(teoretični del usposabljanja)
(1) Teoretični del usposabljanja mora trajati najmanj 20 pedagoških ur organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela po predpisanem programu usposabljanja. Teoretični del usposabljanja se izvaja izključno v opremljeni učilnici šole vožnje. O poteku tega dela usposabljanja je učitelj dolžan voditi dnevnik dela.
(2) Teoretični del usposabljanja mora biti organiziran tako, da usposabljanje kandidata traja največ 4 ure dnevno in največ 20 ur tedensko.
10. člen
(praktični del usposabljanja)
(1) Kandidat začne s praktičnim delom usposabljanja po uspešno opravljenem teoretičnem delu vozniškega izpita.
(2) Pri izvedbi praktičnega dela usposabljanja mora učitelj vožnje upoštevati vrstni red predpisanih stopenj ter prične z usposabljanjem v naslednji stopnji, ko se prepriča, da kandidat obvlada snov predhodne stopnje.
11. člen
(vožnja s spremljevalcem)
(1) Praktični del usposabljanja kandidata za voznika motornih vozil kategorije B, ki bo vozil s spremljevalcem, ne sme biti krajši od 20 učnih ur.
(2) Kandidat se začne usposabljati z vožnjo s spremljevalcem po opravljenem praktičnem delu usposabljanja v šoli vožnje.
12. člen
(dokončanje programa usposabljanja)
Za uspešno dokončanje usposabljanja mora kandidat opraviti vse obveznosti po predpisanem programu.
4. Evidence in dokumenti
13. člen
(odgovornost za dokumente in evidence)
(1) Za uresničevanje določb tega pravilnika in drugih predpisov, ki zadevajo dokumente in evidence je odgovoren strokovni vodja šole vožnje.
(2) Učitelji vožnje, učitelji predpisov in drugi delavci šole vožnje so odgovorni za posamezna opravila oziroma naloge, za katere so zadolženi po svoji funkciji oziroma delovnem mestu in ki jim jih izrecno dodeli poslovodni organ.
(3) Vsaka oseba, ki je zadolžena za določene naloge v zvezi z evidencami, ne glede na to ali to delo opravlja samostojno ali pa v funkciji organa šole vožnje, za svoje delo odgovarja materialno in moralno oziroma je v skladu s predpisi o disciplinski, odškodninski in kazenski odgovornosti osebno odgovorna za pravilno, ažurno in točno ravnanje.
14. člen
(vrste predpisanih evidenc)
Evidence, ki jih mora voditi šola vožnje so:
– register kandidatov;
– dnevnik usposabljanja iz teorije;
– dnevni razvid vožnje;
– evidenčni karton vožnje.
15. člen
(oblika, vsebina in uporaba evidenc)
(1) Register kandidatov se vodi na obrazcu, ki je kot priloga I sestavni del tega pravilnika. Register kandidatov vsebuje: registrsko številko kandidata, datum vpisa, osebno ime kandidata in naslov prebivališča, EMŠO, številko evidenčnega kartona in datum njegove izdaje, podatke o usposabljanju, podatke o izpisu kandidata iz šole vožnje, rubriko za opombe glede sprememb podatkov. Za vsako kategorijo, za katero šola vožnje izvaja usposabljanje, se vodi poseben register kandidatov.
(2) Dnevnik usposabljanja iz teorije se vodi na obrazcu, ki je kot priloga II sestavni del tega pravilnika. Vsebuje zaporedno številko dnevnika, čas usposabljanja, osebno ime predavatelja, ime, priimek ter datum rojstva kandidata, registrsko številko kandidata, naslov kandidata ter podatke o poteku usposabljanja.
(3) Dnevni razvid vožnje se vodi na obrazcu, ki je kot priloga III sestavni del tega pravilnika. Vsebuje podatke o šoli vožnje, ki ga je izdala, številko in datum izdaje, osebno ime učitelja vožnje, registrsko označbo vozila, podatke o številu prevoženih kilometrov, ime in priimek kandidata, registrsko številko kandidata in podatke o usposabljanju kandidata.
(4) Učitelj vožnje mora sproti voditi dnevni razvid vožnje. Vpis podatkov v dnevni razvid vožnje mora opraviti pred začetkom vožnje, razen podatkov o prevoženih kilometrih, času zaključka vožnje in zadnji učni vaji, ki jo je v učni uri izvedel kandidat, katere vpiše ob koncu učne ure. V primeru, ko poteka usposabljanje kandidata dve ali več učnih ur skupaj, učitelj vožnje ob začetku večurnega usposabljanja vpiše podatke, ki se tudi sicer vpisujejo ob začetku učne ure, podatke o prevoženih kilometrih, času zaključka vožnje in zadnji učni vaji, ki jo je izvedel kandidat, pa vpiše ob koncu večurnega usposabljanja. Vpis podatkov potrdi kandidat s podpisom.
(5) Evidenčni karton vožnje se vodi na obrazcu, ki je kot priloga IV sestavni del tega pravilnika. Evidenčni karton vožnje poleg podatkov iz registra razen EMŠO vsebuje še osebno ime učitelja vožnje ter osebno ime, datum rojstva in stalno oziroma začasno prebivališče spremljevalca. Podatke o spremljevalcu v evidenčni karton vožnje vpiše izpitni center.
(6) Evidenčni karton vožnje je dolžan učitelj vožnje voditi za vsakega kandidata posebej. Učitelj vožnje mora pred pričetkom ure usposabljanja iz vožnje vpisati v evidenčni karton datum, vsebino in čas usposabljanja. Ob zaključku ure usposabljanja v evidenčni karton vpiše stanje števca kilometrov in zadnjo učno vajo, ki jo je v učni uri izvedel kandidat in to potrdi s podpisom. Učitelj vožnje je dolžan vpisati podatke o usposabljanju za vsako usposabljanje posebej in po končanem vpisu oziroma usposabljanju iz vožnje vrniti evidenčni karton vožnje kandidatu. V primeru, ko poteka usposabljanje kandidata dve ali več učnih ur skupaj, se podatke o prevoženih kilometrih, času zaključka vožnje in zadnji učni vaji, ki jo je izvedel kandidat, vpiše ob koncu večurnega usposabljanja.
(7) Evidenčni karton vožnje je listina, ki izkazuje potek usposabljanja in dosežene učne rezultate. Evidenčni karton vožnje izda šola vožnje kandidatu ob vpisu v šolo vožnje in ga mora kandidat prinesti na vsako učno uro usposabljanja.
(8) Namesto izgubljenega ali ukradenega evidenčnega kartona vožnje je šola vožnje dolžna izdati nadomestni evidenčni karton. Po opravljenem vozniškem izpitu, pred pristojno izpitno komisijo, evidenčni karton arhivira šola vožnje skupaj z vpisnim listom kandidata.
16. člen
(vodenje evidenc)
(1) Šola vožnje vodi evidence z osebnimi podatki v zvezi z usposabljanjem kandidatov, od vpisa kandidata v šolo vožnje do zaključka usposabljanja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Evidence o kandidatu, ki je zaključil z usposabljanjem, se ne smejo spreminjati in ni dovoljeno vanje posegati, lahko pa se evidenca ponovno aktivira oziroma se nadaljuje vodenje podatkov, če se kandidat ponovno vključi v izobraževalni proces ne glede na način oziroma obseg vključitve.
(3) Šola vožnje lahko enotne podatke iz evidenc združuje in vodi v podatkovnih datotekah v elektronskem mediju, če je zagotovljena trajnost podatkov.
17. člen
(viri podatkov)
(1) Šola vožnje zbira podatke o kandidatu, ki so potrebni za vodenje evidenc, le iz uradnih virov, in sicer:
– iz javnih listin (spričevala, obvestila, potrdila, osebna izkaznica, potni list, izpiski in potrdila iz matičnega registra, vozniško dovoljenje in podobno);
– iz drugih javnih listin (sodni ter drugi javnopravni akti, sklepi, zapisniki, uradni zaznamki in drugi uradni podatki oziroma akti organov šole vožnje);
– drugih listin, ki so potrebne za vodenje predpisanih evidenc.
(2) Vire podatkov iz prejšnjega odstavka šola vožnje dobi neposredno od kandidata.
18. člen
(spreminjanje podatkov v evidencah)
(1) Kandidat je dolžan takoj sporočiti spremembe podatkov s predložitvijo listine, ki vpliva na spremembo podatkov.
(2) Šola vožnje na podlagi nove listine takoj vnese spremembo, popravek ali dopolnitev podatka v ustrezno evidenco ter uporablja nov podatek od trenutka vpisa le tega v evidenco in ga ne sme popravljati oziroma dopolnjevati na dokumentih, ki so bili izdani pred spremembo podatka.
(3) Podatki se vpisujejo v evidence šole vožnje po kronološkem zaporedju in se predhodno vpisani podatki ne smejo v nobenem primeru zbrisati, zakriti ali popravljati. Nove podatke, ki nadomestijo predhodne, se vpiše v zato posebej predvideno rubriko: spremembe podatkov. V obeh rubrikah se posebej označi, da je podatek spremenjen.
19. člen
(hranjenje evidenc)
(1) Šola vožnje trajno hrani evidenco: register kandidatov. Vse ostale dokumente in evidence mora šola vožnje hraniti najmanj dve leti od zadnjega vpisa podatka.
(2) Listine, ki jih je predložil kandidat kot dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis, se kandidatu vrnejo po končanem vpisnem postopku.
20. člen
(arhiviranje)
(1) Če se spremeni lokacija (sedež) ali šola vožnje preneha opravljati dejavnost, v zvezi s katero vodi in hrani evidence, mora šola vožnje, njen ustanovitelj, stečajni upravitelj oziroma druga pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) zagotoviti ustrezno varovanje evidenc ob prenosu na drugo lokacijo oziroma na drug subjekt.
(2) Če pristojni organ ne določi drugega subjekta za hranjenje arhivskega gradiva in šola vožnje nima pravnega naslednika, njene evidence preidejo takoj po njenem prenehanju delovanja v pristojni arhiv.
5. Način označevanja vozil, na katerih se usposabljajo kandidati in vozil pri vožnji s spremljevalcem
21. člen
(»L« tablica za označevanje vozil, na katerih se usposabljajo kandidati)
(1) Tablica za označevanje motornih vozil, na katerih se usposabljajo kandidati (v nadaljnjem besedilu: »L« tablica), je kvadratne oblike, modre barve, na kateri je črka »L« bele barve. Oblika in minimalne dimenzije »L« tablice so navedene v prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika. Šola vožnje sme uporabljati simbol oznake »L« tablice v večji dimenziji, ki mora biti v sorazmerju z dimenzijami, navedenimi v prilogi V.
(2) »L« tablica mora biti izdelana iz vremensko odpornih materialov in mora odsevati svetlobo, vogali »L« tablice so lahko zaobljeni.
(3) Vozilo, s katerim se kandidat usposablja, mora biti označeno z »L« tablicami takrat, kadar vozi vozilo kandidat.
22. člen
(mesto namestitve »L« tablice na vozilih, na katerih se usposabljajo kandidati)
(1) »L« tablica se namesti:
– na motornem vozilu na levi polovici sprednje in zadnje strani vozila, razen za vozila kategorij AM, A1, A2, A in B1, pod pogojem, da se kandidat ne usposablja v vozilu z zaprto kabino in vgrajenim zadrževalnim sistemom. V tem primeru »L« tablico nadomesti zaščitno oblačilo ali telovnik iz druge alineje tretjega odstavka ali druge alineje četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika;
– na motornem in priklopnem vozilu: na motornem vozilu na levi polovici sprednje strani, na priklopnem vozilu pa na levi polovici zadnje strani.
(2) »L« tablica mora biti na vozilu pritrjena tako, da v celoti tvori pravi kot z vodoravno osjo ceste in da je dobro vidna drugim udeležencem v prometu ter je čitljiva.
23. člen
(svetlobna tabla za označevanje vozil)
(1) Svetlobna tabla za označevanje vozil, na katerih se usposabljajo kandidati (v nadaljnjem besedilu: svetlobna tabla) je štirikotne oblike, rumene barve. Na njej je črn napis »ŠOLA VOŽNJE« in simbol »L« tablice iz prvega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(2) Na vozilih šol vožnje, ki so registrirane na območju, določenem z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, mora biti napis »ŠOLA VOŽNJE« tudi v italijanščini (SCUOLA GUIDA) oziroma madžarščini (AUTO’ ISKOLA).
(3) Dolžina svetlobne table mora biti najmanj 60 cm, višina najmanj 13 cm, višina črk najmanj 7 cm, stranica modrega kvadrata s simbolom »L« tablice pa najmanj 10 cm.
24. člen
(mesto namestitve svetlobne table)
(1) Svetlobna tabla mora biti nameščena na strehi motornega vozila, na katerem se usposablja kandidat tako, da je vidna za voznike, ki vozijo za njim in proti njemu.
(2) Svetlobna tabla mora biti osvetljena z lastnim virom svetlobe v času od prvega somraka do popolne zdanitve in ob zmanjšani vidljivosti, kadar vozilo vozi kandidat.
25. člen
(»L« tablica za označevanje vozil pri vožnji s spremljevalcem)
(1) Tablica za označevanje motornih vozil pri vožnji s spremljevalcem je kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Oblika in minimalne dimenzije »L« tablice so navedene v prilogi V.
(2) »L« tablica iz prejšnjega odstavka mora biti izdelana iz vremensko odpornih materialov in mora odsevati svetlobo, vogali »L« tablice so lahko zaobljeni. »L« tablica mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem.
6. Vodenje registra šol vožnje
26. člen
(način vodenja registra šol vožnje)
(1) Register šol vožnje vodi javna agencija v elektronski obliki in se hrani kot dokument trajne vrednosti.
(2) Javna agencija vnaša v register šol vožnje podatke, določene v drugem odstavku 29. člena zakona.
(3) Podatki, vpisani v register šol vožnje so javni in jih lahko vsakdo pregleduje, prepisuje ali zahteva izpis iz registra.
27. člen
(vpis in izbris iz registra šol vožnje)
Vpis in izbris podatkov v register šol vožnje se opravi, ko je odločba o vpisu oziroma izbrisu dokončna.
28. člen
(javljanje sprememb)
Šole vožnje, vpisane v register šol vožnje, morajo v 15 dneh javni agenciji prijaviti vsako spremembo, ki vpliva na točnost podatkov v registru šol vožnje.
29. člen
(objava podatkov)
Podatki iz registra šol vožnje se objavijo na spletnih straneh javne agencije v obliki, ki omogoča vpogled v veljavne podatke o šolah vožnje.
7. Prehodne in končne določbe
30. člen
(1) Šole vožnje morajo vozila kategorij A1, A2 in A, ki jih uporabljajo za usposabljanje kandidatov, uskladiti z določbami 2., 3. in 4. točke 6. člena tega pravilnika do 19. januarja 2013. Do takrat se lahko uporabljajo naslednja vozila:
1. Za kategorijo A1:
– motorno kolo brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 75 ccm ter ne več kot 125 ccm in največjo močjo motorja do 11 kW;
2. Za kategorijo A2:
– motorno kolo brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja večjo od 125 ccm in močjo motorja večjo od 11 kW ter ne več kot 25 kW, pri katerem razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,16 kW/kg (<= 25 kW in <= 0,16 kW/kg) in mora doseči hitrost najmanj 100 km/h – za usposabljanje kandidatov kategorije A2;
3. Za kategorijo A:
– motorno kolo brez stranske prikolice z močjo motorja najmanj 35 kW – za usposabljanje kandidatov kategorije A brez omejitve.
31. člen
(uporaba 'L' tablice)
'L' tablice, ki so jih izdale upravne enote v skladu s Pravilnikom o označevanju vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike (Uradni list RS, št. 4/00 in 56/03), se uporabljajo do 24. decembra 2015.
32. člen
(uporaba evidenc in dokumentov)
Register kandidatov, evidenčni karton vožnje, dnevni razvid vožnje in dnevnik usposabljanja iz teorije, ki so bili izdani na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10), se lahko v šolah vožnje uporabljajo največ eno leto od uveljavitve tega pravilnika.
33. člen
Šole vožnje morajo obstoječe napise na svetlobnih tablah uskladiti s prvim in drugim odstavkom 23. člena tega pravilnika v treh letih od uveljavitve tega pravilnika. Do takrat lahko šole vožnje za označevanje vozil, na katerih se usposabljajo kandidati, na svetlobnih tablah uporabljajo napis 'AVTOŠOLA', na vozilih šol vožnje, ki so registrirane na območju, določenem z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, mora biti napis 'AVTOŠOLA' tudi v italijanščini (SCUOLA GUIDA) oziroma madžarščini (AUTO’ ISKOLA).
34. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o avto šolah (Uradni list RS, št. 114/05 in 13/10).
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2011.
Št. 007-110/2011/21
Ljubljana, dne 24. maja 2011
EVA 2011-2411-0041
Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost