Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2048. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, stran 5728.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada Republike Slovenije sprejela naslednji
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 18/09) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov
+-------------------------------------------------------------+
|a) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano     |
+-------------------------------------------------------------+
|– državni sekretar/ka, predsednik/ca;            |
+-------------------------------------------------------------+
|– Branko Ravnik, član, Alojz Senegačnik, namestnik;     |
+-------------------------------------------------------------+
|– Janja Kokolj Prošek, članica, Tanja Svetek Tomšič,     |
|namestnica;                         |
+-------------------------------------------------------------+
|b) Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja     |
+-------------------------------------------------------------+
|– Igor Ahačevčič, član, Alenka Ivačič, namestnica;      |
+-------------------------------------------------------------+
|– Branka Grdiša, članica, Ariana Libertin, namestnica;    |
+-------------------------------------------------------------+
|c) Ministrstvo za finance                  |
+-------------------------------------------------------------+
|– Špela Perme, članica, Nataša Mrzlikar, namestnica;     |
+-------------------------------------------------------------+
|d) Ministrstvo za okolje in prostor             |
+-------------------------------------------------------------+
|– Andrej Bibič, član, dr. Katarina Zeiler Groznik,      |
|namestnica;                         |
+-------------------------------------------------------------+
|e) Ministrstvo za gospodarstvo                |
+-------------------------------------------------------------+
|– Darko Sajko, član, Marlen Skarlovnik, namestnica;     |
+-------------------------------------------------------------+
|f) Ministrstvo za zdravje                  |
+-------------------------------------------------------------+
|– Tanja Buzeti, članica, dr. Katja Povhe Jemec, namestnica; |
+-------------------------------------------------------------+
|g) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve      |
+-------------------------------------------------------------+
|– Polona Samec, članica;                   |
+-------------------------------------------------------------+
|h) Ministrstvo za šolstvo in šport              |
+-------------------------------------------------------------+
|– dr. Beno Arnejčič, član;                  |
+-------------------------------------------------------------+
|i) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo   |
+-------------------------------------------------------------+
|– Mihael Gajster, član, Alenka Dolinar, namestnica;     |
+-------------------------------------------------------------+
|j) Ministrstvo za kulturo                  |
+-------------------------------------------------------------+
|– Barbara Mlakar, članica, Vida Koporc Sedej, namestnica;  |
+-------------------------------------------------------------+
|k) Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve       |
+-------------------------------------------------------------+
|– Nataša Kobe Logonder, članica, Alenka Bambič Rožman,    |
|namestnica;                         |
+-------------------------------------------------------------+
|l) Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni    |
|razvoj                            |
+-------------------------------------------------------------+
|– Josip Mihalic, član, Gregor Greif, namestnik;       |
+-------------------------------------------------------------+
|m) Urad RS za makroekonomske analize in razvoj        |
+-------------------------------------------------------------+
|– mag. Mateja Kovač, članica;                |
+-------------------------------------------------------------+
|n) Statistični urad RS                    |
+-------------------------------------------------------------+
|– Irena Žaucer, članica, Mojca Suvorov, namestnica;     |
+-------------------------------------------------------------+
|o) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave        |
+-------------------------------------------------------------+
|– Mateja Žvikart, članica, Martina Kačičnik Jančar,     |
|namestnica.                         |
+-------------------------------------------------------------+
2. gospodarskih in socialnih partnerjev
+-------------------------------------------------------------+
|a) Gospodarska zbornica Slovenije              |
+-------------------------------------------------------------+
|– Tatjana Zagorc, članica, Nina Križnik, namestnica;     |
+-------------------------------------------------------------+
|b) Obrtna zbornica Slovenije                 |
+-------------------------------------------------------------+
|– Vlasta Markoja, članica, Larisa Vodeb, namestnica;     |
+-------------------------------------------------------------+
|c) Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije          |
+-------------------------------------------------------------+
|– Igor Hrovatič, član, mag. Zdenka Kramar, namestnica;    |
+-------------------------------------------------------------+
|d) Zadružna zveza Slovenije                 |
+-------------------------------------------------------------+
|– mag. Anita Jakuš, članica, Bojana Jerina, namestnica;   |
+-------------------------------------------------------------+
|e) Sindikat kmetov Slovenije                 |
+-------------------------------------------------------------+
|– Marjan Gorenc, član, Metka Pirš, namestnica.        |
+-------------------------------------------------------------+
3. nevladnih organizacij
+-------------------------------------------------------------+
|a) Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije    |
+-------------------------------------------------------------+
|– dr. Damijan Denac, član, dr. Primož Kmecl, namestnik;   |
+-------------------------------------------------------------+
|b) Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije         |
+-------------------------------------------------------------+
|– Boris Fras, član, Katerina Vovk, namestnica;        |
+-------------------------------------------------------------+
|c) Ekosocialni forum                     |
+-------------------------------------------------------------+
|– prof. dr. Jože Osterc, član, prof. dr. Matija Kovačič,   |
|namestnik;                          |
+-------------------------------------------------------------+
|d) Zveza kmetic Slovenije                  |
+-------------------------------------------------------------+
|– Marija Marinček, članica, Andreja Jagodic, namestnica;   |
+-------------------------------------------------------------+
|e) Zveza slovenske podeželske mladine            |
+-------------------------------------------------------------+
|– Rok Sedminek, član, Jože Kocuvan, namestnik;        |
+-------------------------------------------------------------+
|f) Čebelarska zveza Slovenije                |
+-------------------------------------------------------------+
|– Anton Tomec, član, Jožef Smrkolj, namestnik;        |
+-------------------------------------------------------------+
|g) Združenje turističnih kmetij Slovenije          |
+-------------------------------------------------------------+
|– Venčeslav Tušar, član, Milan Bizjan, namestnik;      |
+-------------------------------------------------------------+
|h) Društvo za razvoj slovenskega podeželja          |
+-------------------------------------------------------------+
|– Tomaž Cunder, član, Goran Šoster, namestnik;        |
+-------------------------------------------------------------+
|i) Zveza potrošnikov Slovenije                |
+-------------------------------------------------------------+
|– Breda Kutin, članica, Marjana Peterman, namestnica.    |
+-------------------------------------------------------------+
4. lokalnih skupnosti
+-------------------------------------------------------------+
|a) Združenje občin Slovenije                 |
+-------------------------------------------------------------+
|– Franc Šilak, član, Alja Založnik, namestnica;       |
+-------------------------------------------------------------+
|b) Skupnost občin Slovenije                 |
+-------------------------------------------------------------+
|– mag. Karin Jurše, članica, Lidija Šipek, namestnica.«.   |
+-------------------------------------------------------------+
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06001-3/2011
Ljubljana, dne 26. maja 2011
EVA 2011-2311-0083
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost