Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2078. Odredba o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, stran 5779.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – Statut MONM-UPB-2), četrtega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 15. člena, prvega odstavka 17. člena, četrtega odstavka 26. člena in 43. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/09, 74/09 in 36/11) Mestna občna Novo mesto objavlja
O D R E D B O
o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 81/09) se poglavje Odredbe »TARIFNI RAZREDI« spremeni tako, da se glasi:
»TARIFNI RAZREDI
1. tarifni razred
V območju prvega tarifnega razreda se plačuje parkirnina v naslednji višini:
– območje ožjega središča mesta zunaj modre cone: 0,70 EUR za eno uro parkiranja; parkirnina se plačuje ob delovnikih v času od 7. do 19. ure in ob sobotah od 7. do 13. ure;
– parkirna hiša Novi trg: 0,70 EUR za eno uro parkiranja. Parkirna hiša obratuje non-stop.
– Mesečni zakup parkirnega prostora v parkirni hiši, od prvega do zadnjega v mesecu znaša 70,00 EUR, polletni zakup znaša 300,00 EUR, letni zakup pa 530,00 EUR.
2. tarifni razred
(1) V 2. tarifni razred spadajo:
– parkirni prostori Ob Težki vodi,
– Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki) in
– parkirni prostori med Koštialovo ulico in Prisojno potjo.
(2) V območju drugega tarifnega razreda se plačuje parkirnina v naslednji višini: 1,00 EUR za štiri ure parkiranja; parkirnina se plačuje ob delovnikih v času od 7. do 15. ure.
3. tarifni razred
(1) V 3. tarifni razred spadajo:
– parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval,
– parkirni prostori Cikava pri Komunali,
– parkirni prostori Pokopališče Srebrniče.
(2) V območju tretjega tarifnega razreda je za kolesa z motorjem, motorna kolesa in osebna vozila parkiranje brezplačno. Parkiranje za avtobuse, tovorna in kombinirana vozila se plačuje 0,70 EUR za eno uro parkiranja in se plačuje ob delovnikih v času od 7. do 16. ure.«
2. člen
V Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) V območju dolgotrajnega parkiranja je mogoče parkirati tudi na podlagi pogodbe za izdajo posebnega dovoljenja za parkiranje za osebe, ki opravljajo v drugi in tretji alineji tega člena navedene dejavnosti in imajo sedež ali poslovni prostor na območju, določenem v drugi alineji 11. člena odredbe, ki spada v 1. tarifni razred plačevanja parkirnine.
(2) Tradicionalne deficitarne dejavnosti so kovaštvo, mehanika koles, tapetništvo, ročno in strojno pletiljstvo, čevljarstvo, moško in žensko krojaštvo ter šiviljstvo, finomehanika – popravilo ur (urar, ki izvaja popravila ur, ne zgolj prodaje), izdelovanje turističnih spominkov ter pranje in likanje perila in obleke. Tradicionalne deficitarne dejavnosti so tiste obrtne dejavnosti, katerih ni dovolj v določenem območju MONM, so pa nujno potrebne za zadovoljevanje potreb občanov.
(3) Prednostne dejavnosti so steklarstvo, avtomehanika in popravilo poljedeljskih strojev, avtokleparstvo, popravilo in vzdrževanje izdelkov precizne mehanike, urarstvo – prodaja, strojno ključavničarstvo, kovinostrugarstvo, stavbno kleparstvo, elektromehanika za gospodinjske stroje in aparate, popravilo in vzdrževanje radijskih, televizijskih aparatov in naprav ter drugih elektrotehničnih aparatov, avtoelektričarstvo, mizarstvo, vulkanizerstvo, slaščičarstvo, filigranstvo, zlatarstvo, graverstvo, cvetličarstvo, instalaterstvo za vodovod, kanalizacijo, centralno kurjavo in klimatske naprave, kamnoseštvo, parketarstvo, moško in žensko frizerstvo, kozmetika, kemično čiščenje, optika, fotografiranje, avtoličarstvo, čiščenje in mazanje vozil. Prednostne dejavnosti so tiste obrtne dejavnosti, ki so v MONM do določene mere že razvite, kljub temu pa jih na obravnavanem območju še vedno primanjkuje.
(4) Za dejavnosti iz druge alineje tega člena se prizna 33,33 % popust pri nakupu dovoljenja za parkiranje.
(5) Za dejavnosti iz tretje alineje tega člena se prizna 16,66 % popust pri nakupu dovoljenja za parkiranje.
(6) Izhodiščna cena za nakup dovoljenja za parkiranje iz tega člena je določena v 11. členu odredbe.
(7) Pristojni organ za promet izda sklep, na podlagi katerega se lahko uveljavlja popust pri nakupu dovolilnice za parkiranje pri upravljavcu javnih parkirnih površin – Komunala Novo mesto.
(8) Letna kvota za dodelitev dovolilnic z znižanim plačilom je 50 dovolilnic.«
3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010-11
Novo mesto, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost