Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2011 z dne 20. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2011 z dne 20. 5. 2011

Kazalo

1853. Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust v letu 2011 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 5034.

Na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnika delodajalcev
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA, ki jo zastopa predsednik Danilo Daneu;
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE, Sekcija za gostinstvo; ki jo zastopa generalni sekretar Jože Smole.
in
kot predstavnika delojemalcev
SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE, ZSSS, ki ga zastopa predsednik Kristijan Lasbaher;
SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE PRI KONFEDERACIJI SINDIKATOV 90 SLOVENIJE, ki jo zastopa predsednik Aleš Kovačič;
K O L E K T I V N O P O G O D B O
o višini regresa za letni dopust v letu 2011 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov te kolektivne pogodbe, oziroma za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost gostinstva in turizma po veljavni standardni klasifikaciji dejavnosti.
3. člen
Osebna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za vse delavce, ki so pri delodajalcih, za katere kolektivna pogodba velja, zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
Kolektivna pogodba velja tudi za poslovodne osebe in prokuriste, razen če njihova pogodba o zaposlitvi ne določa drugače.
4. člen
Regres za letni dopust
Regres za letni dopust za leto 2011 znaša 850,00 € in pripada delavcu enkrat letno.
5. člen
Časovna veljavnost
Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do 31. 12. 2011.
Kolektivna pogodba je sklenjena s podpisom pogodbenih strank, veljati in uporabljati pa se začne prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. maja 2011
PODPISNIKI
DELOJEMALCI:
 
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednik
Kristijan Lasbaher l.r.
 
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije – Konfederacija sindikatov 90
Predsednik
Aleš Kovačič l.r.
 
DELODAJALCI:
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Turistično gostinska zbornica
Predsednik
Danilo Daneu l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za gostinstvo
Generalni sekretar
Jože Smole l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 12. 5. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004-25 o tem, da je Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust v letu 2011 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 7/7 .