Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1243. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 457/90, k.o. Gotovlje, stran 3561.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 24. marca 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 457/90, k.o. Gotovlje
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 457/90, k.o. Gotovlje, v izmeri 138 m2.
II.
V zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Žalcu se na parc. št. 457/90, k.o. Gotovlje, vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0013/2009
Žalec, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.