Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

900. Sklep o določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov ter delovnih mest, za katera se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS, stran 2826.

Minister za delo, družino in socialne zadeve in minister za zdravje s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), na podlagi petega odstavka 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 83/10 in 89/10, v nadaljnjem besedilu: KPJS) izdajata
S K L E P
o določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov ter delovnih mest, za katera se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS
I.
Socialnovarstveni in zdravstveni zavodi, v katerih se izplačuje dodatek za delo z osebami s senzorno, telesno ali duševno motnjo so:
a) splošni in posebni socialnovarstveni zavodi, v katerih se izplačuje dodatek za delo z osebami s senzorno oziroma telesno motnjo skladno s prvo in drugo alineo prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS:
– Zavod Prizma Ponikve,
– Center slepih in slabovidnih Škofja Loka – enota za slepe in slabovidne,
– Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad – oddelek mlajših invalidov,
– Dom starejših občanov Fužine – enota za mlajše invalide;
b) splošni in posebni socialnovarstveni zavodi, v katerih se izplačuje dodatek za delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju skladno z drugo, tretjo in četrto alineo prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS:
– Socialno varstveni zavod Dutovlje,
– Zavod Hrastovec,
– Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec,
– Dom Lukavci – Križevci pri Ljutomeru,
– Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor – enota za odrasle s posebnimi potrebami,
– Dom starejših občanov Ilirska Bistrica – enota za odrasle s posebnimi potrebami,
– Dom upokojencev Jožeta Primožiča – Miklavža Idrija – enota Spodnja Idrija,
– Dom upokojencev Podbrdo – enota Petrovo Brdo,
– Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca – enota Impoljca;
c) zavodi za usposabljanje in varstveno delovnih centrih, ki so del javne službe za izvajanje storitve vodenja varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in institucionalnega varstva otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, v katerih se izplačuje dodatek za delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju skladno z drugo, tretjo in četrto alineo prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS;
č) zdravstvena zavoda, v katerih se izplačuje dodatek za neposredno delo z osebami z duševno, telesno ali senzorno motnjo skladno z prvo, drugo, tretjo in četrto alineo prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS sta:
– Oddelek za invalidno mladino Stara Gora v Splošni bolnišnici Dr. Franc Derganc Nova Gorica,
– Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični.
II.
Delovna mesta, na katerih javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo z osebami s senzorno, telesno ali duševno motnjo, v zavodih iz prejšnje točke, so:
+------------+-------------------------------------------------+
|ŠIFRA DM  |DELOVNO MESTO                  |
+------------+-------------------------------------------------+
|F023001   |oskrbovalka                   |
+------------+-------------------------------------------------+
|F023002   |socialna oskrbovalka III             |
+------------+-------------------------------------------------+
|F024005   |socialna oskrbovalka II             |
+------------+-------------------------------------------------+
|F024001   |bolničar negovalec I – nega III in IV      |
+------------+-------------------------------------------------+
|F024002   |bolničar negovalec II              |
+------------+-------------------------------------------------+
|F024003   |delovni inštruktor II              |
+------------+-------------------------------------------------+
|F024004   |gospodinja oskrbovalka              |
+------------+-------------------------------------------------+
|F025005   |socialna oskrbovalka I              |
+------------+-------------------------------------------------+
|F024006   |varuhinja II                   |
+------------+-------------------------------------------------+
|F024007   |voznik oseb s posebnimi potrebami        |
+------------+-------------------------------------------------+
|F025001   |animator II                   |
+------------+-------------------------------------------------+
|F025002   |delovni inštruktor I               |
+------------+-------------------------------------------------+
|F025010   |srednja medicinska sestra II           |
+------------+-------------------------------------------------+
|F025009   |srednja medicinska sestra I           |
+------------+-------------------------------------------------+
|F025011   |Varuhinja – specialna znanja           |
+------------+-------------------------------------------------+
|F025012   |varuhinja I                   |
+------------+-------------------------------------------------+
|F026001   |animator I                    |
+------------+-------------------------------------------------+
|F026002   |animator I                    |
+------------+-------------------------------------------------+
|F026003   |gospodinja, usklajevalka oskrbe         |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027001   |delovni terapevt                 |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027004   |fizioterapevt                  |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027008   |individualni habilitator             |
+------------+-------------------------------------------------+
|F017001   |individualni habilitator             |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027009   |individualni habilitator s specialnimi znanji  |
+------------+-------------------------------------------------+
|F017002   |individualni habilitator s specialnimi znanji  |
+------------+-------------------------------------------------+
|F017010   |socialni delavec                 |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027010   |medicinska sestra vodja tima           |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027011   |medicinska sestra vodja tima s specialnimi znanji|
+------------+-------------------------------------------------+
|F027013   |skupinski habilitator              |
+------------+-------------------------------------------------+
|F017008   |skupinski habilitator              |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027014   |skupinski habilitator s specialnimi znanji    |
+------------+-------------------------------------------------+
|F017009   |skupinski habilitator s specialnimi znanji    |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027017   |tehnolog                     |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027018   |tehnolog                     |
+------------+-------------------------------------------------+
|F017007   |psiholog                     |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027003   |delavni terapevt specialist           |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027002   |delovni terapevt s specialnimi znanji      |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027006   |fizioterapevt specialist             |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027005   |fizioterapevt s specialnimi znanji        |
+------------+-------------------------------------------------+
|F027012   |medicinska sestra vodja tima specialist     |
+------------+-------------------------------------------------+
|F018001   |klinični psiholog specialist           |
+------------+-------------------------------------------------+
|E017018   |zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z   |
|      |licenco                     |
+------------+-------------------------------------------------+
|E018001   |zdravnik specialist II              |
+------------+-------------------------------------------------+
|E018005   |zdravnik specialist III             |
+------------+-------------------------------------------------+
|E018009   |zdravnik specialist IV              |
+------------+-------------------------------------------------+
|E018013   |zdravnik specialist V/VI             |
+------------+-------------------------------------------------+
|E034002   |bolničar negovalec, spremljevalec        |
+------------+-------------------------------------------------+
|E034003   |bolničar negovalec, spremljevalec – psihiatrijia |
+------------+-------------------------------------------------+
|E035008   |srednja medicinska sestra s specialnimi znanji  |
+------------+-------------------------------------------------+
|E035009   |srednja medicinska sestra v ambulanti      |
+------------+-------------------------------------------------+
|E035017   |srednja medicinska sestra v negovalni enoti   |
+------------+-------------------------------------------------+
|E035019   |srednja medicinska sestra v psihiatriji     |
+------------+-------------------------------------------------+
|E035021   |srednja medicinska sestra v IT III        |
+------------+-------------------------------------------------+
|E035022   |srednja medicinska sestra v specialistični    |
|      |ambulanti                    |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037011   |dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost  |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037013   |dipl. medicinska sestra s specialnimi znanji   |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037014   |dipl. medicinska sestra specialist        |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037021   |dipl. medicinska sestra v negovalni enoti    |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037024   |dipl. medicinska sestra v psihiatriji      |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037025   |dipl. medicinska sestra v IT III         |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037026   |dipl. medicinska sestra v specialistični     |
|      |ambulanti                    |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037038   |profesor zdravstvene vzgoje           |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037901   |strokovni vodja I                |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037902   |strokovni vodja II                |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037903   |strokovni vodja III               |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037904   |strokovni vodja IV                |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037905   |strokovni vodja V                |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037906   |strokovni vodja VI                |
+------------+-------------------------------------------------+
|E037907   |strokovni vodja VII               |
+------------+-------------------------------------------------+
|E043002   |spremljevalec bolnikov              |
+------------+-------------------------------------------------+
|E044001   |delovni inštruktor II              |
+------------+-------------------------------------------------+
|E045001   |delovni inštruktor I               |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047011   |delovni terapevt – delo z osebami s psihično   |
|      |motnjo                      |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047012   |delovni terapevt I (intenzivna nega,       |
|      |rehabilitacijska enota)             |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047013   |delovni terapevt II (negovalna enota,      |
|      |diagnostična enota)               |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047014   |delovni terapevt III (ambulanta)         |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047015   |delovni terapevt s specialnimi znanji      |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047016   |delovni terapevt specialist           |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047017   |delovni terapevt svetovalec           |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047020   |fizioterapevt – delo z osebami s psihično motnjo |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047021   |fizioterapevt – intenzivna terapija III     |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047022   |fizioterapevt I (intenzivna nega,        |
|      |rehabilitacijska enota)             |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047023   |fizioterapevt II (negovalna enota, diagnostična |
|      |enota)                      |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047024   |fizioterapevt III (ambulanta)          |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047025   |fizioterapevt s specialnimi znanji        |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047026   |fizioterapevt specialist             |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047027   |fizioterapevt svetovalec             |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047037   |logoped II                    |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047038   |logoped III                   |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047050   |psiholog – delo z osebami s psihično motnjo   |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047051   |psiholog I                    |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047052   |psiholog II                   |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047067   |socialni delavec – delo z osebami s psihično   |
|      |motnjo                      |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047068   |socialni delavec II               |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047069   |socialni delavec III               |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047072   |specialni pedagog II               |
+------------+-------------------------------------------------+
|E047073   |specialni pedagog III              |
+------------+-------------------------------------------------+
|E048001   |klinični psiholog specialist           |
+------------+-------------------------------------------------+
|E048002   |klinični psiholog specialist – delo z osebami s |
|      |psihično motnjo                 |
+------------+-------------------------------------------------+
|E048003   |klinični psiholog specialist konzultant     |
+------------+-------------------------------------------------+
|E048004   |logoped I                    |
+------------+-------------------------------------------------+
|E048022   |socialni delavec I                |
+------------+-------------------------------------------------+
|E048023   |specialni pedagog I               |
+------------+-------------------------------------------------+
|J032023   |strežnica I (I)                 |
+------------+-------------------------------------------------+
|J032024   |strežnica II (II)                |
+------------+-------------------------------------------------+
|J032025   |strežnica III (III)               |
+------------+-------------------------------------------------+
III.
Socialnovarstveni in zdravstveni zavodi, v katerih se izplačuje dodatek iz pete alinee prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS za delo z osebami z demenco, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 11. točke 39. člena KPJS, so:
a) splošni socialnovarstveni zavodi ali izvajalci, ki so del mreže izvajanja javne službe institucionalnega varstva starejših in izvajalci socialnovarstvene storitve pomoč na domu,
b) zdravstveni zavodi, ki so del mreže izvajanja javne službe.
IV.
Pri določitvi višine dodatka po prvi, drugi, tretji in četrti alinei prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS se pri posameznem izvajalcu upošteva strukturo uporabnikov po vrstah prizadetosti. Struktura uporabnikov se določi najmanj enkrat letno s sklepom direktorja zavoda po predlogu strokovnega sveta.
Dodatek po peti alinei prvega odstavka 11. točke 39. člena KPJS pripada javnemu uslužbencu, če povprečni mesečni obseg neposrednega dela z osebami z demenco presega 23% delovnega časa javnega uslužbenca. Odstotek delovnega časa se opredeli na podlagi zdravstvene dokumentacije, v kateri je s strani zdravnika opredeljena potreba po povečanem nadzoru nad osebo z demenco. Javnemu uslužbencu, ki dela z osebo z demenco, se upravičenost do dodatka ugotavlja na podlagi mesečnih evidenc. Dejansko mesečno opravljeno obveznost posameznega javnega uslužbenca potrdi javni uslužbenec, ki vodi oziroma usklajuje dela na posamezni organizacijski enoti.
Delovna mesta, na katerih javnemu uslužbencu pripada dodatek po peti alinei prvega odstavka 11. točke 39. člena KPSJ na področju zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov iz prejšnjega odstavka, so opredeljena v katalogu delovnih mest v Aneksu k Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 60/08), in sicer v skupinah E1, E3, E4, F1, F2 in J3.
V.
Vsi izvajalci socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev iz tega sklepa morajo v 30 dneh od objave tega sklepa sprejeti interne akte za njegovo izvedbo.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-25/2011/1
Ljubljana, dne 8. marca 2011
EVA 2011-2611-0057
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
 
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
SOGLASJE SINDIKATOV:
 
Sindikat
zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Zvonko Vukadinović l.r.
 
Sindikat
delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Jelka Mlakar l.r.
 
Sindikat
zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Darinka Auguštiner l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti