Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

828. Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov, stran 2703.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena v povezavi s tretjim odstavkom 4. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1-UPB1, Uradni list RS, št. 72/06) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov
1
Ta sklep določa obveznost četrtletnega poročanja o poslovanju poslovnih subjektov, ki so obvezniki poročanja tudi po Navodilu o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL), ki ga izda Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: navodilo SURS). Banka Slovenije uporablja podatke po tem sklepu za statistične namene v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti v skladu z ZBS-1.
2
Obvezniki četrtletnega poročanja so poslovni subjekti (gospodarske družbe in zadruge), in sicer:
– vse gospodarske družbe in zadruge, ki imajo več kot 19 zaposlenih,
– del gospodarskih družb in zadrug, ki imajo 19 in manj zaposlenih in ki jih Statistični urad Republike Slovenije (SURS) določi z metodo vzorčenja.
Seznam obveznikov poročanja iz prejšnjega odstavka določi SURS in v skladu z navodilom SURS obveznike poročanja pisno pozove k poročanju.
3
Obvezniki poročanja iz druge točke tega sklepa morajo zagotavljati podatke iz bilance stanja, iz izkaza poslovnega izida, o investicijah in druge podatke o poslovanju na podlagi vprašalnika Četrtletni vprašalnik o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL), ki je določen z navodilom SURS.
Vprašalnik vsebuje štiri tabele, ki jih zavezanci izpolnijo vsako četrtletje, in tabelo 5, ki jo izpolnijo samo za zadnje četrtletje, in sicer:
– Tabela 1: Podatki iz bilance stanja
– Tabela 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida
– Tabela 3: Investicije v osnovna sredstva
– Tabela 4: Drugi podatki
– Tabela 5: Letni dodatek.
Tabeli 1 in 2 predstavljata krajšo različico poenotenih obrazcev bilance stanja in izkaza poslovnega izida, določenih z Navodilom o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09, 107/09 in 109/10).
4
Guverner lahko z navodilom podrobneje določi vsebino, obliko in način poročanja podatkov v skladu s tem sklepom, z namenom zmanjševanja bremena obveznikov poročanja pa lahko Banka Slovenije pridobi podatke iz tega sklepa tudi iz obstoječih virov drugih institucij.
Banka Slovenije bo v skladu s prejšnjim odstavkom podatke, določene s tem sklepom, pridobila od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve na način in v obliki, kot je določeno z navodilom SURS.
5
Podatke na podlagi tega sklepa obvezniki zagotavljajo četrtletno, in sicer:
– prvo četrtletje: od 10. aprila do 30. aprila tekočega leta;
– drugo četrtletje: od 10. julija do 31. julija tekočega leta;
– tretje četrtletje: od 10. oktobra do 31. oktobra tekočega leta;
– četrto četrtletje: od 10. januarja do 31. januarja naslednjega leta.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2011.
Ljubljana, dne 15. marca 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina