Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

801. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško, stran 2305.

Na podlagi 49. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07 in 17/10) je Občinski svet Občine Laško na 4. seji dne 2. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško (Uradni list RS, št. 100/03 in 33/07), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V drugem členu odloka se črtata besedici »enovit organ«.
3. člen
V 7. členu se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Če občina z drugimi občinami ustanovi skupen organ občinske uprave, lahko občinska uprava svoje naloge opravlja v tem organu.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za izvajanje upravnih nalog se kot temeljne notranje organizacijske enote ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
1. Urad župana
2. Urad za GJS, okolje in prostor
3. Oddelek za družbene dejavnosti
4. Oddelek za proračun in finance.
V okviru organov občinske uprave se lahko z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo notranje organizacijske enote.
Kot notranja organizacijska enota se ustanovi režijski obrat.«
5. člen
V 2. točki 10. člena se črta drugi stavek.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-07/2011
Laško, dne 2. marca 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti